Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 3, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2022-2023 [06/09/2022]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2022-2023

Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2022-2023 (Đợt 1) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 12/9/2022 đến 01/10/2022

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến tháng 10/2022 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 06/9/2022;

-         Thời gian hết hạn đăng ký : ngày 09/9/2022;

-         Bắt đầu học từ 12/9/2022.

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;Sinh viên không đăng nhập được liên hệ CV. Trương Văn An (0905.334.446) để được cấp lại mật khẩu.

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2022-2023 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu (Lần 2 – Đợt 1) để đăng ký.

Bước 4: Phòng Đào tạo sẽ duyệt công bố trong ngày10/9/2022. Những nhóm lớp trên20 người sẽ bắt đầu học từ 12/9/2022, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Trong thời gian đăng ký, sinh viên muốn đổi nhóm học có thể tự bấm hủy trong tài khoản và đăng ký sang nhóm mới.

2.      Phòng Đào tạo sẽ mở bổ sung lớp sau khi Trường tổ chức thi KHTP đợt 1 của HK3 2022-2023 và các học kỳ có sinh viên hoãn thi trước đó.

3.      Học kỳ 3 là học kỳ không tín miễn giảm học phí và không tính là lần 1 đối với sinh viên các ngành sư phạm hoặc đối tượng chính sách.

Kế hoạch cụ thể: SV vào đúng nhóm zalo sau để nhận thông báo cụ thể và cập nhật sớm nhất)

Tiếng Anh A1 (Từ nhóm 1 đến nhóm 5): https://zalo.me/g/ouplhc829

Tiếng Anh A2 (Từ nhóm 1 đến nhóm 5): https://zalo.me/g/qwqxxr495

Tiếng Anh B1 (Từ nhóm 1 đến nhóm 3): https://zalo.me/g/lcnrlu974

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 1

2

12/09/2022

7, cả ngày CN

1 - 3

A402

2

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 2

2

12/09/2022

7, cả ngày CN

7 - 9

A402

3

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 3

2

12/09/2022

7, cả ngày CN

10 - 12

A402

4

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 4

2

12/09/2022

7, cả ngày CN

7 - 9

A406

5

AKCA102

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 5

2

12/09/2022

7, cả ngày CN

10 - 12

A406

6

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 1

2

12/09/2022

7, cả ngày CN

7 - 9

A401

7

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 2

2

12/09/2022

7, cả ngày CN

10 - 12

A401

8

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 3

2

12/09/2022

7, cả ngày CN

1 - 3

A406

9

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 4

2

12/09/2022

6, cả ngày CN

10 - 12

A301

10

AKCA202

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 5

2

12/09/2022

2, cả ngày CN

10 - 12

A301

11

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 1

3

12/09/2022

3, cả ngày CN

10 - 12

A301

12

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 2

3

12/09/2022

4, cả ngày CN

10 - 12

A301

13

AKCB103

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 3

3

12/09/2022

5, cả ngày CN

10 - 12

A301

KHUNG THỜI GIAN ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

Buổi

TIẾT

THỜI GIAN DẠY

GHI CHÚ

 

 

Sáng

1

7h00 – 7h50

Giải lao 05 phút

2

7h55 – 8h45

Giải lao 05 phút

3

8h50 – 9h40

Giải lao 10 phút

4

9h50 – 10h40

Giải lao 05 phút

5

10h45 – 11h35

 

 

Chiều

6

13h00 – 13h50

Giải lao 05 phút

7

13h55 – 14h45

Giải lao 10 phút

8

14h55 – 15h45

Giải lao 05 phút

9

15h50 – 16h40

 

 

Tối

10

18h00 – 18h50

Giải lao 05 phút

11

18h55 – 19h45

Giải lao 05 phút

12

19h50 – 20h40

 


Đây là kế hoạch học kỳ 3, đợt 1, năm học 2022-2023, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào./.