Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023 [05/09/2022]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I, năm học 2022-2023

tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I,năm học 2022 – 2023, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

-         Thời gian mở đăng ký trên tài khoản cá nhân: từ ngày 05/09/2022;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 09/09/2022;

(Trong khoảng thời gian đăng ký trực tuyến, Phòng ĐT sẽ tùy tình hình và gia tăng số lượng sinh viên ở mỗi nhóm)

-         Bắt đầu học 12/9/2022, học trực tiếp tại Giảng đường A, Trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân, cập nhật Thông tin cá nhân (nếu xuất hiện bảng yêu cầu bổ sung) và bấm lưu ở hình đĩa mềm  phía bên phải ô cần cập nhật.

Sinh viên không đăng nhập được liên hệ CV. Trương Văn An qua ZALO (0905.334.446) trong giờ hành chính để được cấp lại mật khẩu.

Bước 2: Ngay học kỳ cũ đang tác nghiệp, SV chọn menu Đăng ký ngoại ngữ, chọn dòng chữ chuyển tiếp cấp độ. Sau khi thực hiện chuyển tiếp, SV sẽ thấy được kế hoạch chi tiết của cấp độ tiếp theo đó. Nếu sinh viên không chuyển được sang cấp độ mới, SV phải hoàn thành học phí còn nợ của các kỳ trước đó và điểm QTHT >=50.

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp, chọn Học kỳ 1 – Năm học 2022-2023 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm (SV xem kỹ các lịch học dưới đây trước khi đăng ký học phần, sau đó vào nhóm Zalo tương ứng để nhận các thông báo từ Trường và các đơn vị liên quan)

Lưu ý:

Những sinh viên có kế hoạch học quân sự trong học kỳ này, không đăng ký vào đợt học này và chờ kế hoạch của học kỳ 2, năm học 2022-2023.

Dưới đây là Danh sách các lớp học phần và nhóm Zalo tương ứng.

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1: Từ nhóm 1 đến nhóm 12: https://zalo.me/g/gvkzxu159

Tiếng Anh A2: Từ nhóm 1 đến nhóm 20: https://zalo.me/g/tuqhjc129

Tiếng Anh A2: Từ nhóm 21 đến nhóm 40: https://zalo.me/g/potmvy939

Tiếng Anh B1: Từ nhóm 1 đến nhóm 15: https://zalo.me/g/leconb386

Tiếng Anh B1: Từ nhóm 16 đến nhóm 30: https://zalo.me/g/erdelc932

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 1

2

12/09/2022

2

4 - 5

A309

2

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 6

2

12/09/2022

2

6 - 7

A401

3

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 2

2

12/09/2022

3

1 - 2

A309

4

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 3

2

12/09/2022

4

4 - 5

A309

5

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 7

2

12/09/2022

4

8 - 9

A401

6

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 10

2

12/09/2022

5

3 - 4

A401

7

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 4

2

12/09/2022

5

1 - 2

A309

8

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 9

2

12/09/2022

5

1 - 2

A406

9

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 5

2

12/09/2022

6

4 - 5

A309

10

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 8

2

12/09/2022

6

8 - 9

A401

11

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 11

2

12/09/2022

7

1 - 2

A401

12

AKCA102

Tiếng Anh A1 - Nhóm 12

2

12/09/2022

7

4 - 5

A309

13

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 17

2

12/09/2022

2

10 - 12

A201

14

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 31

2

12/09/2022

2

7 - 9

A404

15

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 11

2

12/09/2022

2

7 - 9

A302

16

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 28

2

12/09/2022

2

1 - 3

A404

17

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 26

2

12/09/2022

2

1 - 2

A403

18

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 14

2

12/09/2022

3

3 - 5

A302

19

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 18

2

12/09/2022

3

10 - 12

A201

20

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 29

2

12/09/2022

3

3 - 5

A404

21

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 6

2

12/09/2022

3

1 - 2

A205

22

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 24

2

12/09/2022

3

1 - 2

A306

23

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 12

2

12/09/2022

3

7 - 9

A302

24

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 30

2

12/09/2022

4

1 - 3

A404

25

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 19

2

12/09/2022

4

10 - 12

A201

26

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 34

2

12/09/2022

4

7 - 9

A404

27

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 2

2

12/09/2022

5

3 - 5

A406

28

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 23

2

12/09/2022

5

3 - 5

A306

29

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 13

2

12/09/2022

5

7 - 9

A302

30

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 32

2

12/09/2022

5

3 - 5

A404

31

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 7

2

12/09/2022

5

3 - 5

A205

32

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 8

2

12/09/2022

5

3 - 5

A301

33

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 20

2

12/09/2022

5

10 - 12

A201

34

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 27

2

12/09/2022

5

1 - 2

A403

35

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 35

2

12/09/2022

5

7 - 9

A404

36

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 22

2

12/09/2022

5

1 - 2

A306

37

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 5

2

12/09/2022

5

1 - 2

A205

38

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 25

2

12/09/2022

6

7 - 9

A403

39

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 21

2

12/09/2022

6

10 - 12

A201

40

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 16

2

12/09/2022

6

7 - 9

A302

41

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 10

2

12/09/2022

6

8 - 9

A301

42

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 36

2

12/09/2022

6

7 - 9

A404

43

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 33

2

12/09/2022

6

1 - 3

A404

44

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 15

2

12/09/2022

6

1 - 3

A302

45

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 9

2

12/09/2022

6

6 - 7

A301

46

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 40

2

12/09/2022

7

7 - 9

A302

47

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 37

2

12/09/2022

7

1 - 3

A301

48

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 4

2

12/09/2022

7

7 - 9

A202

49

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 39

2

12/09/2022

7

1 - 3

A302

50

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 3

2

12/09/2022

7

1 - 3

A202

51

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 1

2

12/09/2022

7

1 - 3

A201

52

AKCA202

Tiếng Anh A2 - Nhóm 38

2

12/09/2022

7

7 - 9

A301

53

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 28

3

12/09/2022

2

7 - 9

A406

54

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 14

3

12/09/2022

2

3 - 5

A303

55

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 15

3

12/09/2022

2

1 - 3

A402

56

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 1

3

12/09/2022

2

1 - 3

A309

57

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 20

3

12/09/2022

2

7 - 9

A403

58

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 25

3

12/09/2022

2

3 - 5

A403

59

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 6

3

12/09/2022

2

7 - 9

A309

60

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 16

3

12/09/2022

3

3 - 5

A402

61

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 21

3

12/09/2022

3

1 - 3

A403

62

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 7

3

12/09/2022

3

7 - 9

A309

63

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 2

3

12/09/2022

3

3 - 5

A309

64

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 26

3

12/09/2022

4

7 - 9

A406

65

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 8

3

12/09/2022

4

7 - 9

A309

66

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 22

3

12/09/2022

4

1 - 3

A403

67

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 3

3

12/09/2022

4

1 - 3

A309

68

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 27

3

12/09/2022

5

7 - 9

A406

69

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 23

3

12/09/2022

5

3 - 5

A403

70

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 9

3

12/09/2022

5

7 - 9

A309

71

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 17

3

12/09/2022

5

1 - 3

A402

72

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 4

3

12/09/2022

5

3 - 5

A309

73

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 11

3

12/09/2022

6

1 - 3

A406

74

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 10

3

12/09/2022

6

7 - 9

A309

75

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 29

3

12/09/2022

6

10 - 12

A202

76

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 24

3

12/09/2022

6

3 - 5

A403

77

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 19

3

12/09/2022

6

7 - 9

A402

78

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 18

3

12/09/2022

6

3 - 5

A402

79

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 5

3

12/09/2022

6

1 - 3

A309

80

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 30

3

12/09/2022

6

10 - 12

A203

81

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 13

3

12/09/2022

7

3 - 5

A401

82

AKCB103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 12

3

12/09/2022

7

7 - 9

A309

 

 

II.               Các ngoại ngữ khác:

1.      Nhóm Tiếng Hàn A2: https://zalo.me/g/ndtxzb908

Nhóm Tiếng Hàn B1: https://zalo.me/g/qajevy093

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 1

2

12/09/2022

2

10 - 12

A207

2

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 2

2

12/09/2022

3

10 - 12

A207

3

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 3

2

12/09/2022

4

10 - 12

A207

4

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 4

2

12/09/2022

5

10 - 12

A207

5

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 5

2

12/09/2022

6

10 - 12

A207

6

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 6

2

12/09/2022

7

1 - 3

A303

7

HKCA202

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 7

2

12/09/2022

7

7 - 9

A303

8

HKCB103

Tiếng Hàn B1 - Nhóm 1

3

12/09/2022

7

1 - 3

A304

 

2.      Nhóm Tiếng Nhật A2: https://zalo.me/g/iavenk969

Nhóm Tiếng Nhật B1: https://zalo.me/g/wktldu336

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

NKCA202

Tiếng Nhật A2 - Nhóm 1

2

12/09/2022

7

1 - 3

A305

2

NKCA202

Tiếng Nhật A2 - Nhóm 2

2

12/09/2022

7

7 - 9

A305

3

NKCB103

Tiếng Nhật B1 - Nhóm 1

3

12/09/2022

7

7 - 9

A304

 

3.      Nhóm Tiếng Pháp A2: https://zalo.me/g/xcyqbk102

Nhóm Tiếng Pháp B1: https://zalo.me/g/mlqfsm490

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

PKCA202

Tiếng Pháp A2 - Nhóm 1

2

12/09/2022

7

1 - 3

A306

2

PKCA202

Tiếng Pháp A2 - Nhóm 2

2

12/09/2022

7

7 - 9

A306

3

PKCB103

Tiếng Pháp B1 - Nhóm 1

3

12/09/2022

7

1 - 3

A308

4

PKCB103

Tiếng Pháp B1 - Nhóm 2

3

12/09/2022

7

7 - 9

A308

 

4.      Nhóm Tiếng Trung A2: https://zalo.me/g/sorhss278

Nhóm Tiếng Trung B1: https://zalo.me/g/glggog734

STT

Mã HP

Tên lớp học phần

Số
TC

Ngày
bắt đầu

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

TKCA202

Tiếng Trung A2 - Nhóm 1

2

12/09/2022

2

10 - 12

A401

2

TKCA202

Tiếng Trung A2 - Nhóm 2

2

12/09/2022

3

10 - 12

A401

3

TKCA202

Tiếng Trung A2 - Nhóm 3

2

12/09/2022

4

10 - 12

A401

4

TKCA202

Tiếng Trung A2 - Nhóm 4

2

12/09/2022

5

10 - 12

A401

5

TKCA202

Tiếng Trung A2 - Nhóm 5

2

12/09/2022

6

10 - 12

A401

6

TKCA202

Tiếng Trung A2 - Nhóm 6

2

12/09/2022

7

10 - 12

A201

7

TKCA202

Tiếng Trung A2 - Nhóm 7

2

12/09/2022

7

1 - 3

A403

8

TKCA202

Tiếng Trung A2 - Nhóm 8

2

12/09/2022

7

7 - 9

A403

9

TKCA202

Tiếng Trung A2 - Nhóm 9

2

12/09/2022

7

7 - 9

A404

10

TKCB103

Tiếng Trung B1 - Nhóm 1

3

12/09/2022

7

1 - 4

A404

 

Thời  gian học áp dụng tại trường Đại học Ngoại ngữ, đề nghị Sinh viên xem kỹ các mốc thời gian để đăng ký lớp học phần.

KHUNG THỜI GIAN ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

Buổi

TIẾT

THỜI GIAN DẠY

GHI CHÚ

 

 

Sáng

1

7h00 – 7h50

Giải lao 05 phút

2

7h55 – 8h45

Giải lao 05 phút

3

8h50 – 9h40

Giải lao 10 phút

4

9h50 – 10h40

Giải lao 05 phút

5

10h45 – 11h35

 

 

Chiều

6

13h00 – 13h50

Giải lao 05 phút

7

13h55 – 14h45

Giải lao 10 phút

8

14h55 – 15h45

Giải lao 05 phút

9

15h50 – 16h40

 

 

Tối

10

18h00 – 18h50

Giải lao 05 phút

11

18h55 – 19h45

Giải lao 05 phút

12

19h50 – 20h40

 


Đây là kế hoạch của học kỳ I, đợt 1, năm học 2022-2023, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Tổ Giáo dục thường xuyên và Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào.