Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2015-2016 ( ĐỢT 3) [25/06/2016]

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2015-2016

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. 

 

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ III – Năm học 2015-2016 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Thời gian và địa điểm :

-        Thời gian mở đăng ký : 9:00’ ngày 27.06.2016

-          Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59’ ngày 24.07.2016

-         Thời gian bắt đầu học : 01.08.2016

-         Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 26/07/2016 đến hết 29/07/2016

-    Địa điểm xử lý đăng ký: Phòng Đào tạo

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

I.  Tiếng Anh

Tiếng Anh A1 : Từ Nhóm 43 - > Nhóm 55

Tiếng Anh A2 : Từ Nhóm 34 - > Nhóm 45

Tiếng Anh B1 :  Từ nhóm 1 ->Nhóm 10

II.  Các Tiếng  khác :

Tiếng Trung A1 : 1 nhóm

Tiếng Trung A2 : 1 nhóm

Tiếng Hàn A1 : 1 nhóm

Tiếng Hàn A2 : 1 nhóm

Tiếng Nhật A1 : 1 nhóm

Tiếng Nhật A2 : 1 nhóm

Tiếng Pháp A1 : 1 nhóm

Tiếng Pháp A2 : 1 nhóm