Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2,B1 ĐỢT 2 [10/10/2013]

Theo kế hoạch, những sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào đợt thi ngày 06/10/2013 sẽ được đăng ký và xếp lớp từ này 14 đến ngày 20/10/2013. Để thuận tiện cho công việc xếp lớp, đăng ký kế hoạch học tập hợp lý và tạo nhiều lựa chọn nhóm học vì vậy Tổ quản lý NNKC sẽ dời lịch đăng ký học phần Tiếng Anh A1, A2 từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 cùng với sinh viên 2 ngành QTKD và Kế Toán. Do đó yêu cầu sinh viên thuộc những đối tượng trên theo dõi lịch, kế hoạch đã được phân bố để đăng ký nhóm cho phù hợp. Dưới đây là kế hoạch cụ thể :

Tiếng Anh A1 :

  1. Từ nhóm 20 -> nhóm 32 :TKB cụ thể, yêu cầu sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để được rõ.

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Kinh tế - Ngành QTKD, Kế toán

Lưu ý : Đây là Nhóm SV đi quân sự đợt 1. TKB cụ thể nằm trong mỗi nhóm. SV 2 ngành này có thể chọn nhóm học buổi ngày và buổi tối.

      2.  Từ nhóm 79 -> nhóm 87 :

Đối tượng đăng ký : SV đã dự thi ngày 6/10/2013

Tiếng Anh A2 :

  1. Từ nhóm 1 -> nhóm 3 :

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Kinh tế - Ngành QTKD, Kế toán

Lưu ý : Đây là Nhóm SV đi quân sự đợt 1. TKB cụ thể nằm trong mỗi nhóm. SV 2 ngành này có thể chọn nhóm học buổi ngày và buổi tối.

      2.  Từ nhóm 13 -> nhóm 15 :

Đối tượng đăng ký : SV đã dự thi ngày 6/10/2013

 

Thời hạn mở đăng ký :  8h     ngày 21/10/2013

Thời hạn kết thúc :      23h59 ngày 27/10/2013

 

 

Ngoài ra đợt này Tổ Quản lý NNKC cũng mở ra 1 nhóm Tiếng Anh B1 dành cho những sinh viên được xếp học cấp độ B1 và theo kế hoạch thì nhóm này sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 25/11/2013 ( mỗi tuần học 2 buổi tối )

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ và nên đăng ký theo đúng kế hoạch phân nhóm dưới đây để thuận lợi hơn trong học tập. Sinh viên cũng có thể đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường / khoa mình. Tuy nhiên, sinh viên của trường Đại học Kinh tế phải đăng ký theo đúng những nhóm đã được dành cho ngành của mình

Nếu Sinh viên không đăng ký được thì vào trang Thông báo và xem mục HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [24/09/2013]