Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 3, ĐỢT 3, NĂM HỌC 2021-2022 [07/07/2022]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ 3, năm học 2021-2022

Đợt 3 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3, năm học 2021-2022 (Đợt 3) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 11/7/2022 đến 13/8/2022;

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến 20&21/8/2022 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 07/7/2022;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 23h59' ngày 10/7/2022;

-         Bắt đầu học từ 11/7/2022 theo đúng TKB của mỗi lớp.

-         Lưu ý: Học trực tiếp tại trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Cập nhật thông tin cá nhân (nếu có bảng yêu cầu), ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT NƠI SINH, SĐT, EMAIL

Bước 3: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2021-202(Góc trên bên trái màn hình);

Bước 4: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau, Sinh viên tìm tên nhóm có ký hiệu phân nhóm đối tượng như sau:

* Tiếng Anh A1: Từ nhóm 14 đến nhóm 17 (Học kỳ 3, học lần 1): Đối tượng là sinh viên học lần 1, sinh viên mới thi đầu vào và học từ cấp độ A1; Sinh viên vào nhóm zalo sau để nhận thông báo và xử lý chi tiết: https://zalo.me/g/orzivb161

Tiếng Anh A1: Từ nhóm 18 đến nhóm 20 (Lần 2 - Đợt 3): Đối tượng là sinh viên học từ lần 2, sinh viên đã học và thi rớt trong các học kỳ trước;Sinh viên vào nhóm zalo sau để nhận thông báo và xử lý chi tiết: https://zalo.me/g/lrwnyv989

Tiếng Anh A2: Từ nhóm 12 đến nhóm 14 (Học kỳ 3, học lần 1): Đối tượng là sinh viên học lần 1, sinh viên mới thi đầu vào và học từ cấp độ A2; Sinh viên vào nhóm zalo sau để nhận thông báo và xử lý chi tiết: https://zalo.me/g/mtmeld329

Tiếng Anh A2: Từ nhóm 15 đến nhóm 17 (Lần 2 - Đợt 3): Đối tượng là sinh viên học từ lần 2, sinh viên đã học và thi rớt trong các học kỳ trước; Sinh viên vào nhóm zalo sau để nhận thông báo và xử lý chi tiết: https://zalo.me/g/xogfcb626

Tiếng Anh B1: Từ nhóm 17 đến nhóm 18 (Học kỳ 3, học lần 1): Đối tượng là sinh viên học lần 1, sinh viên mới thi đầu vào và học từ cấp độ A2; Sinh viên vào nhóm zalo sau để nhận thông báo và xử lý chi tiết: https://zalo.me/g/ztmgro007

Tiếng Anh B1: Từ nhóm 19 đến nhóm 21 (Lần 2 - Đợt 3): Đối tượng là sinh viên học từ lần 2, sinh viên đã học và thi rớt trong các học kỳ trước; Sinh viên vào nhóm zalo sau để nhận thông báo và xử lý chi tiết: https://zalo.me/g/mseyed280

** CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC: NHỮNG HỌC PHẦN NÀY ÍT SINH VIÊN THAM GIA HỌC, SINH VIÊN CÓ THỂ CHỜ KẾ HOẠCH HỌC KỲ 1, 2022-2023 ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG VỚI SINH VIÊN NĂM 2. TRƯỜNG VẪN CHỈ 1 MỞ CẤP ĐỘ B1 ĐỂ SINH VIÊN NĂM CUỐI ĐĂNG KÝ, NẾU ĐỦ SỐ LƯỢNG >20, TRƯỜNG SẼ TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC THEO ĐÚNG KẾ HOẠCH.

* Tiếng Trung B1: Sinh viên vào nhóm zalo sau để nhận thông báo và xử lý chi tiết: https://zalo.me/g/hbisqc386

* Tiếng Hàn B1: Sinh viên vào nhóm zalo sau để nhận thông báo và xử lý chi tiết: https://zalo.me/g/bfrdcp040 

* Tiếng Nhật B1: Sinh viên vào nhóm zalo sau để nhận thông báo và xử lý chi tiết: https://zalo.me/g/zsnmkf994

 

Bước 5: SV tham gia vào nhóm Zalo (nhóm tương ứng khi đăng ký ở Bước 4) để nhận thông báo của mỗi nhóm từ Giảng viên giảng dạy. Sau này, Trường không giải quyết những vấn đề thắc mắc phát sinh khi Sv không vào nhóm và không nhận thông tin đầy đủ của nhóm học phần.

Lưu ý :

1. Trong thời gian đăng ký, sinh viên muốn đổi nhóm học phần có thể tự bấm hủy trong tài khoản và đăng ký sang nhóm mới.

2. Liên tục theo dõi các hướng dẫn, thông báo trong các nhóm Zalo

3.  Tất cả các nhóm đều triển khai học trực tiếp. Giảng viên sẽ hướng dẫn cụ thể. 

4.  Hạn cuối đăng ký bổ sung và xử lý là đăng ký, xử lý hủy học phần từ 11/7/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (2 ngày). Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ duyệt chính thức và không xử lý bổ sung

5.  Học kỳ 3 là học kỳ không tín miễn giảm học phí và không tính là lần 1 đối với sinh viên các ngành sư phạm có đăng ký Nghị định 116. SV thuộc 2 đối tượng này, nếu học lần 1 thì theo dõi kế hoạch của học kỳ 1 năm học 2022-2023 để đăng ký. Sinh viên thuộc 2 đối tượng này, nếu có nhu cầu  học thì vẫn được đăng ký nhưng phải đóng học phí theo đúng như hướng dẫn và thông báo đóng học phí học kỳ 3.