Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA NNKC ĐỢT 2, THÁNG 6/2022 VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI [07/07/2022]
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA NNKC ĐỢT 2, THÁNG 6/2022 VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI

1/ HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM

Đối với sinh viên dự thi cả 4 kỹ năng trên máy tính: Vào mục Thi ĐGNL để xem điểm thi.

Đối với sinh viên dự thi 3 kỹ năng trên máy tính (tất cả các cấp độ, đã thi Nói tại lớp): Xem điểm thi HCĐ tại mục Kết quả học tập, chọn đúng học kỳ tác nghiệp của học phần tương ứng để xem điểm thi.

Nếu chưa có điểm thi, liên hệ CV. Trần Thiện Đạt (0905559050) để được kiểm tra và cập nhật.

2/ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI VÀ MẪU ĐƠN

Thời gian nhận đơn: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 11/07/2022; (không nhận đơn trong 2 ngày thứ 7,CN)

Địa điểm nộp đơn: Phòng A103

Mẫu đơn: 

Đối với sinh viên thi 4 kn: https://www.mediafire.com/file/3c3d0h2rjxmhjoy/ĐƠN+XEM+LẠI+BÀI+THI+NNKC+4+KN.docx/file 

Đối với sinh viên thi 3 kn: https://www.mediafire.com/file/i37uimc3dm9uk4n/ĐƠN+XEM+LẠI+BÀI+THI+NNKC+3+KN.doc/file 

3/ CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN, XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU RA, CẤP SỐ VÀO SỔ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Sinh viên phải có đủ thông tin như hướng dẫn dưới đây mới có số vào sổ. Thời gian cập nhật và hoàn chỉnh các thông tin: Đến hết ngày 10/07/2022. Sau thời gian này, Phòng Đào tạo sẽ cấp số vào sổ và ra Quyết định gửi về các Trường thành viên đối với những sinh viên đã thực hiện đầy đủ các bước, có đủ các thông tin cần thiết. Những sinh viên thiếu thông tin sẽ chờ cấp số đợt bổ sung sau ngày 25/7/2022.