Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI NNKC ĐỢT 1, 2022 [16/06/2022]

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

Kết quả xem lại bài thi NNKC đợt 1, năm 2022 đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân của Sinh viên.

Những sinh viên có kết quả thay đổi, nếu đã đăng ký học lại các lớp học bổ sung đợt Hk2, thì liên hệ Phòng Đào tạo để hủy đăng ký.

Phòng Đào tạo sẽ cập nhật số vào sổ cho những sinh viên đủ điều kiện. SV theo dõi ở mục kết quả học tập.