Đăng nhập
HƯỚNG DẪN THI HẾT CẤP ĐỘ TIẾNG ANH A1 VÀ A2 (THI ONLINE) NGÀY 25&26/06/2016 [24/06/2016]

Sinh viên theo đường link sau: http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=920   tải Hướng dẫn làm bài thi tiếng Anh A1 và A2 trên máy tính (THI ONLINE).