Đăng nhập
THÔNG BÁO GIẢNG DẠY NNKC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TỪ NGÀY 18/4/2022 [13/04/2022]

THÔNG BÁO

V/v giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên trực tiếp

tại trường Đại học Ngoại ngữ từ ngày 18/4/2022 

 

Trên cơ sở hướng dẫn mới về phòng chống dịch của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế và tình hình dịch bệnh hiện nay của sinh viên và cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) như sau:

1.   Tất cả các lớp NNKC học kỳ 2 và học kỳ 3 đợt 2 năm học 2021-2022 sẽ học trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ từ ngày 18 tháng 4 năm 2022 theo thời khóa biểu (thời gian và phòng học) của các nhóm lớp trên trang Quản lý NNKC.

2.   Điều kiện để sinh viên học trực tiếp: Thực hiện theo quy định phòng chống COVID-19 hiện hành của Ban Chỉ đạo Phòng chống  COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế, của Đại học Huế và của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Sinh viên tuân thủ nghiêm túc 5K trong phòng chống dịch.

3.   Lãnh đạo các khoa có tham gia giảng dạy NNKC thông báo đến từng bộ môn và giảng viên, sinhviên về kế hoạch giảng dạy này.

4.   Trong thời gian học trực tiếp, nếu giảng viên thuộc diện phải cách ly hoặc giám sát y tế tại nhà và vẫn đảm bảo sức khỏe thì báo cáo Ban chủ nhiệm khoa và Phòng Đào tạo để thực hiện giảng dạy trực tuyến.

5.   Sinh viên thuộc diện cách ly hoặc giám sát y tế trong thời gian Trường triển khai học trực tiếp có thể học qua các bài giảng trên LMS và liên lạc với giảng viên để được hỗ trợ trong và sau thời gian cách ly.

6.   Trong trường hợp sinh viên phải chuyển đổi giữa các hình thức học tập trực tuyến và trực tiếp thì báo lại giảng viên phụ trách nhóm lớp để được tạo điều kiện (về thời gian) trong học tập.

7.   Bộ phận quản lý NNKC của phòng Đào tạo thông báo kế hoạch giảng dạy và thời khóa biểu cho các đơn vị có liên quan (CSVC, TCHC) để phối hợp triển khai; tổ chức đôn đốc, kiểm tra hoạt động hướng dẫn giảng dạy và học tập của các Khoa.

8.   Phòng TCHC phối hợp cùng tất cả các đơn vị trong Trường chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 cho sinh viên của Đại học Huế học trực tiếp NNKC tại Trường theo các hướng dẫn hiện hành để đảm bảo an toàn, chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có trường hợp F0 tại các khoa.

Trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên và toàn thể sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.