Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ GIA HẠN ĐĂNG KÝ, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC NNKC [12/02/2022]

THÔNG BÁO:

1/ ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC DUYỆT: BẮT ĐẦU HỌC TỪ 14/2/2022;

SINH VIÊN THEO DÕI LỊCH HỌC, GIỜ HỌC CỦA LỚP HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐƯỢC ĐỂ BẮT ĐẦU ĐỂ THAM GIA HỌC.

SINH VIÊN VÀO CÁC NHÓM ZALO THEO THÔNG BÁO NÀY ĐỂ NHẬN THÔNG TIN VỀ HỌC TRỰC TUYẾN: https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/3075

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN SẼ ĐƯỢC GỬI TRONG CÁC NHÓM ZALO NÀY.

CÁC NHÓM ZALO ĐàĐƯỢC KHÓA LẠI. SINH VIÊN VÀO SAU, PHẢI ĐỔI TÊN ĐÚNG THEO DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MỚI ĐƯỢC DUYỆT VÀO NHÓM.

NHỮNG SINH VIÊN NÀO CHẬM, KHÔNG NHẬN ĐƯỢC LỊCH HỌC, SINH VIÊN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM. CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐÃ DUYỆT LÀ KHÔNG THỂ HỦY.

2/ MỞ GIA HẠN CÁC NHÓM LỚP HỌC PHẦN:

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ MỞ GIA HẠN CÁC NHÓM LỚP HỌC PHẦN, THỜI GIAN KẾT THÚC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN: HẾT NGÀY 13/2/2022 (CHỦ NHẬT)

ANH A1: NHÓM 8,9,10,21,25,26,27,27,28,29,30,35,39,42;

ANH A2: 9,13,20,24,35;

ANH B1: MỖI NHÓM TĂNG THÊM 2 SV.

CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC ĐàĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 13/2/2022;

 KHUNG THỜI GIAN ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Buổi

TIẾT

THỜI GIAN DẠY

GHI CHÚ

 

 

Sáng

1

7h00 – 7h50

Giải lao 05 phút

2

7h55 – 8h45

Giải lao 05 phút

3

8h50 – 9h40

Giải lao 10 phút

4

9h50 – 10h40

Giải lao 05 phút

5

10h45 – 11h35

 

 

Chiều

6

13h00 – 13h50

Giải lao 05 phút

7

13h55 – 14h45

Giải lao 10 phút

8

14h55 – 15h45

Giải lao 05 phút

9

15h50 – 16h40

 

 

Tối

10

18h00 – 18h50

Giải lao 05 phút

11

18h55 – 19h45

Giải lao 05 phút

12

19h50 – 20h40