Đăng nhập
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN (ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC TRONG VIỆC CẤP SỐ VÀO SỔ NNKC) [09/02/2022]

SINH VIÊN ĐÃ DỰ THI CÁC ĐỢT THI ĐẦU RA NNKC, THỰC HIỆN CÁC BƯỚC SAU ĐỂ HOÀN THIỆN HỒ SƠ CẤP SỐ VÀO SỔ.

THỜI GIAN THỰC HIỆN: ĐẾN HẾT NGÀY 12/2/2022;

Bước 1: đăng nhập tài khoản cá nhân; sẽ xuất hiện ảnh sau (chỉ những SV thiếu mới hiện ảnh thông tin này). Sv kích nút OK để vào cập nhật thông tin cá nhân;

Bước 2: Chỉ Điền các thông tin theo ảnh sau, sau đó bấm hình đĩa mềm phía bên phải để lưu. KHÔNG CẦN ĐIỀN HAY LƯU Ở CÁC MỤC DƯỚI.

NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN, PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ TỔNG HỢP VÀ RA QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 4, NĂM 2021, GỬI THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP. NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHẬM CẬP NHẬT, SẼ CHỜ ĐỢT 1, NĂM 2022 TỔNG HỢP BỔ SUNG.

ĐÂY LÀ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN. ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐÃ DỰ THI CÁC ĐỢT THI, CHƯA THỰC HIỆN CÁC BƯỚC TRÊN, KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH.