Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ GIA HẠN ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM LỚP HỌC PHẦN NNKC VÀ THÔNG TIN NHÓM ZALO NHẬN THÔNG TIN LỚP HỌC PHẦN [08/02/2022]

THÔNG BÁO

1/ MỞ GIA HẠN ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2021-2022;

THỜI GIAN KẾT THÚC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN: 23H59' NGÀY 10/2/2022;

SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KÝ TRỄ, TÌM CÁC NHÓM TƯƠNG ỨNG VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG.

SINH VIÊN MUỐN CHUYỂN ĐỔI NHÓM, TỰ BẤM NÚT HỦY ĐĂNG KÝ NHÓM CŨ ĐàĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN SANG NHÓM MỚI. 

TẤT CẢ ĐỀU THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN.

(NHỮNG SINH VIÊN XIN HẠ CẤP ĐỘ SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO MỞ GIA HẠN SAU)

2/ THAM GIA NHÓM ZALO ĐỂ NHẬN THÔNG TIN LỚP HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN. MỘT SỐ NHÓM CÓ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ ÍT, PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ HỦY ĐĂNG KÝ, SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHÓM MỚI VÀ VÀO NHÓM ZALO TƯƠNG ỨNG ĐỂ NHẬN THÔNG TIN.

THỜI GIAN KHÓA CÁC NHÓM ZALO: 20/2/2022. ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN VÀO ĐÚNG NHÓM.

TIẾNG ANH HỌC KỲ 2. SINH VIÊN VÀO ĐÚNG NHÓM

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Nhóm zalo nhận thông tin

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

Tiếng Anh A1 - Nhóm 1

2

https://zalo.me/g/qpbpqt824

2

1 - 3

A301

2

Tiếng Anh A1 - Nhóm 2

2

https://zalo.me/g/tirbuh080

2

4 - 5

A301

3

Tiếng Anh A1 - Nhóm 3

2

https://zalo.me/g/jxamwu468

3

1 - 2

A301

4

Tiếng Anh A1 - Nhóm 4

2

https://zalo.me/g/uadiag420

3

3 - 5

A301

5

Tiếng Anh A1 - Nhóm 5

2

https://zalo.me/g/fnrqts385

4

1 - 3

A301

6

Tiếng Anh A1 - Nhóm 6

2

https://zalo.me/g/cckbba191

4

4 - 5

A301

7

Tiếng Anh A1 - Nhóm 7

2

https://zalo.me/g/laovie959

5

1 - 2

A301

8

Tiếng Anh A1 - Nhóm 8

2

https://zalo.me/g/kfnudf188

5

3 - 5

A301

9

Tiếng Anh A1 - Nhóm 9

2

https://zalo.me/g/mnnzfy770

6

1 - 3

A301

10

Tiếng Anh A1 - Nhóm 10

2

https://zalo.me/g/slxbhi893

6

4 - 5

A301

11

Tiếng Anh A1 - Nhóm 11

2

https://zalo.me/g/pxjrdu984

2

7 - 9

A301

12

Tiếng Anh A1 - Nhóm 12

2

https://zalo.me/g/wfpvnv469

3

7 - 9

A301

13

Tiếng Anh A1 - Nhóm 13

2

https://zalo.me/g/fvbboe233

4

7 - 9

A301

14

Tiếng Anh A1 - Nhóm 14

2

https://zalo.me/g/psulgm740

5

7 - 9

A301

15

Tiếng Anh A1 - Nhóm 15

2

https://zalo.me/g/szrczc061

6

7 - 9

A301

16

Tiếng Anh A1 - Nhóm 16

2

https://zalo.me/g/xyivqv832

2

10 - 12

A301

17

Tiếng Anh A1 - Nhóm 17

2

https://zalo.me/g/wacdiy965

3

10 - 12

A301

18

Tiếng Anh A1 - Nhóm 18

2

https://zalo.me/g/adaunt962

4

10 - 12

A301

19

Tiếng Anh A1 - Nhóm 19

2

https://zalo.me/g/tjahrz956

5

10 - 12

A301

20

Tiếng Anh A1 - Nhóm 20

2

https://zalo.me/g/bwbycu890

6

10 - 12

A301

21

Tiếng Anh A1 - Nhóm 21

2

https://zalo.me/g/capqwe430

2

1 - 2

A302

22

Tiếng Anh A1 - Nhóm 22

2

https://zalo.me/g/opmrpv441

2

3 - 5

A302

23

Tiếng Anh A1 - Nhóm 23

2

https://zalo.me/g/xjeenb076

3

1 - 3

A302

24

Tiếng Anh A1 - Nhóm 24

2

https://zalo.me/g/rwvkwg611

3

4 - 5

A302

25

Tiếng Anh A1 - Nhóm 25

2

https://zalo.me/g/zaemlw541

4

1 - 2

A302

26

Tiếng Anh A1 - Nhóm 26

2

https://zalo.me/g/titsij560

4

3 - 5

A302

27

Tiếng Anh A1 - Nhóm 27

2

https://zalo.me/g/fyrscj764

5

1 - 3

A302

28

Tiếng Anh A1 - Nhóm 28

2

https://zalo.me/g/vosaoy169

5

4 - 5

A302

29

Tiếng Anh A1 - Nhóm 29

2

https://zalo.me/g/etdotu320

6

1 - 2

A302

30

Tiếng Anh A1 - Nhóm 30

2

https://zalo.me/g/vpqwtg740

6

3 - 5

A302

31

Tiếng Anh A1 - Nhóm 31

2

https://zalo.me/g/fynmyp545

2

7 - 9

A302

32

Tiếng Anh A1 - Nhóm 32

2

https://zalo.me/g/premlf416

3

7 - 9

A302

33

Tiếng Anh A1 - Nhóm 33

2

https://zalo.me/g/npsryq286

4

7 - 9

A302

34

Tiếng Anh A1 - Nhóm 34

2

https://zalo.me/g/doyzaz907

5

7 - 9

A302

35

Tiếng Anh A1 - Nhóm 35

2

https://zalo.me/g/locwef455

6

7 - 9

A302

36

Tiếng Anh A1 - Nhóm 36

2

https://zalo.me/g/xwfjon300

6

1 - 2

A308

37

Tiếng Anh A1 - Nhóm 37

2

https://zalo.me/g/umztkz831

2

10 - 12

A302

38

Tiếng Anh A1 - Nhóm 38

2

https://zalo.me/g/nwweuw001

4

10 - 12

A302

39

Tiếng Anh A1 - Nhóm 39

2

https://zalo.me/g/cmbdlj371

6

10 - 12

A302

40

Tiếng Anh A1 - Nhóm 40

2

https://zalo.me/g/gkryvx369

2

7 - 9

A303

41

Tiếng Anh A1 - Nhóm 41

2

https://zalo.me/g/azxwop786

3

7 - 9

A303

42

Tiếng Anh A1 - Nhóm 42

2

https://zalo.me/g/pwerba794

5

1 - 3

A303

43

Tiếng Anh A1 - Nhóm 43

2

https://zalo.me/g/idghqb923

5

7 - 9

A303

44

Tiếng Anh A1 - Nhóm 44

2

https://zalo.me/g/azhjse201

6

1 - 3

A303

45

Tiếng Anh A1 - Nhóm 45

2

https://zalo.me/g/dngyto384

6

7 - 9

A303

46

Tiếng Anh A1 - Nhóm 46

2

https://zalo.me/g/wezjty125

7

1 - 3

A201

47

Tiếng Anh A1 - Nhóm 47

2

https://zalo.me/g/ttuffo866

7

7 - 9

A201

48

Tiếng Anh A2 - Nhóm 1

2

https://zalo.me/g/szipie775

2

3 - 5

A304

49

Tiếng Anh A2 - Nhóm 2

2

https://zalo.me/g/qrersj568

3

1 - 3

A304

50

Tiếng Anh A2 - Nhóm 3

2

https://zalo.me/g/hlwqtb796

3

4 - 5

A304

51

Tiếng Anh A2 - Nhóm 4

2

https://zalo.me/g/kgndaw721

4

1 - 2

A304

52

Tiếng Anh A2 - Nhóm 5

2

https://zalo.me/g/azicfj621

4

3 - 5

A304

53

Tiếng Anh A2 - Nhóm 6

2

https://zalo.me/g/yxyhya032

4

7 - 9

A304

54

Tiếng Anh A2 - Nhóm 7

2

https://zalo.me/g/jiluvy380

5

1 - 3

A304

55

Tiếng Anh A2 - Nhóm 8

2

https://zalo.me/g/gqnusr983

5

4 - 5

A304

56

Tiếng Anh A2 - Nhóm 9

2

https://zalo.me/g/mzceex251

5

7 - 9

A304

57

Tiếng Anh A2 - Nhóm 10

2

https://zalo.me/g/rprwjx077

6

1 - 2

A304

58

Tiếng Anh A2 - Nhóm 11

2

https://zalo.me/g/equvsg806

6

3 - 5

A304

59

Tiếng Anh A2 - Nhóm 12

2

https://zalo.me/g/jobeid496

6

7 - 9

A304

60

Tiếng Anh A2 - Nhóm 13

2

https://zalo.me/g/eknmnk044

2

10 - 12

A304

61

Tiếng Anh A2 - Nhóm 14

2

https://zalo.me/g/rkfjpe239

3

10 - 12

A304

62

Tiếng Anh A2 - Nhóm 15

2

https://zalo.me/g/luajmz983

4

10 - 12

A304

63

Tiếng Anh A2 - Nhóm 16

2

https://zalo.me/g/wgnfjy546

5

10 - 12

A304

64

Tiếng Anh A2 - Nhóm 17

2

https://zalo.me/g/nztqha327

6

10 - 12

A304

65

Tiếng Anh A2 - Nhóm 18

2

https://zalo.me/g/vpnekw276

2

3 - 5

A305

66

Tiếng Anh A2 - Nhóm 19

2

https://zalo.me/g/zmqrdl289

3

3 - 5

A305

67

Tiếng Anh A2 - Nhóm 20

2

https://zalo.me/g/oqsyoa972

4

1 - 3

A305

68

Tiếng Anh A2 - Nhóm 21

2

https://zalo.me/g/jplkyx510

4

4 - 5

A305

69

Tiếng Anh A2 - Nhóm 22

2

https://zalo.me/g/oopgyi989

5

1 - 2

A305

70

Tiếng Anh A2 - Nhóm 23

2

https://zalo.me/g/blfeea237

5

3 - 5

A305

71

Tiếng Anh A2 - Nhóm 24

2

https://zalo.me/g/ypavcq039

6

1 - 3

A305

72

Tiếng Anh A2 - Nhóm 25

2

https://zalo.me/g/crifud595

6

4 - 5

A305

73

Tiếng Anh A2 - Nhóm 26

2

https://zalo.me/g/lkdjhk142

2

7 - 9

A305

74

Tiếng Anh A2 - Nhóm 27

2

https://zalo.me/g/nfwded003

3

7 - 9

A305

75

Tiếng Anh A2 - Nhóm 28

2

https://zalo.me/g/fyaqhv051

4

7 - 9

A305

76

Tiếng Anh A2 - Nhóm 29

2

https://zalo.me/g/qjpnsu038

5

7 - 9

A305

77

Tiếng Anh A2 - Nhóm 30

2

https://zalo.me/g/rodynf749

6

7 - 9

A305

78

Tiếng Anh A2 - Nhóm 31

2

https://zalo.me/g/hxinrc637

2

10 - 12

A305

79

Tiếng Anh A2 - Nhóm 32

2

https://zalo.me/g/cfhavr869

3

10 - 12

A305

80

Tiếng Anh A2 - Nhóm 33

2

https://zalo.me/g/krlypy178

4

10 - 12

A305

81

Tiếng Anh A2 - Nhóm 34

2

https://zalo.me/g/iwfrtq446

5

10 - 12

A305

82

Tiếng Anh A2 - Nhóm 35

2

https://zalo.me/g/obotnh296

6

10 - 12

A305

83

Tiếng Anh A2 - Nhóm 36

2

https://zalo.me/g/pdoutm412

2

1 - 3

A306

84

Tiếng Anh A2 - Nhóm 37

2

https://zalo.me/g/hyzpnp267

3

3 - 5

A306

85

Tiếng Anh A2 - Nhóm 38

2

https://zalo.me/g/pkryez792

4

1 - 3

A306

86

Tiếng Anh B1 - Nhóm 1

3

https://zalo.me/g/ctmrhz526

3

6 - 9

A306

87

Tiếng Anh B1 - Nhóm 2

3

https://zalo.me/g/ccmmyv769

4

6 - 9

A306

88

Tiếng Anh B1 - Nhóm 3

3

https://zalo.me/g/prejuk929

5

6 - 9

A306

89

Tiếng Anh B1 - Nhóm 4

3

https://zalo.me/g/mbrkwa841

6

6 - 9

A306

90

Tiếng Anh B1 - Nhóm 5

3

https://zalo.me/g/ubzncs799

6

1 - 3

A306

91

Tiếng Anh B1 - Nhóm 6

3

https://zalo.me/g/xszkrc463

2

10 - 12

A306

92

Tiếng Anh B1 - Nhóm 7

3

https://zalo.me/g/txusyj097

3

10 - 12

A306

93

Tiếng Anh B1 - Nhóm 8

3

https://zalo.me/g/azxjgj520

4

10 - 12

A306

94

Tiếng Anh B1 - Nhóm 9

3

https://zalo.me/g/xpfenr415

5

10 - 12

A306

95

Tiếng Anh B1 - Nhóm 10

3

https://zalo.me/g/ymodcj030

6

10 - 12

A306

96

Tiếng Anh B1 - Nhóm 11

3

https://zalo.me/g/ypqhdj795

7

1 - 4

A306

97

Tiếng Anh B1 - Nhóm 12

3

https://zalo.me/g/gwscan905

7

6 - 9

A306

98

Tiếng Anh B1 - Nhóm 13

3

https://zalo.me/g/qxfaev286

2

3 - 5

A308

99

Tiếng Anh B1 - Nhóm 14

3

https://zalo.me/g/umnkra172

3

1 - 3

A308

100

Tiếng Anh B1 - Nhóm 15

3

https://zalo.me/g/skktfs877

5

1 - 3

A308

101

Tiếng Anh B1 - Nhóm 16

3

https://zalo.me/g/rdctdb626

5

7 - 9

A308

102

Tiếng Anh B1 - Nhóm 17

3

https://zalo.me/g/kjldpk677

6

3 - 5

A308

103

Tiếng Anh B1 - Nhóm 18

3

https://zalo.me/g/ufyhyi414

3

1 - 3

A309

104

Tiếng Anh B1 - Nhóm 19

3

https://zalo.me/g/bpuuyt607

3

7 - 9

A309

105

Tiếng Anh B1 - Nhóm 20

3

https://zalo.me/g/dcjrwf929

4

7 - 9

A309

106

Tiếng Anh B1 - Nhóm 21

3

https://zalo.me/g/jkksns091

5

3 - 5

A309

107

Tiếng Anh B1 - Nhóm 22

3

https://zalo.me/g/dshjnj627

5

7 - 9

A309

108

Tiếng Anh B1 - Nhóm 23

3

https://zalo.me/g/tucgza415

6

1 - 3

A309

109

Tiếng Anh B1 - Nhóm 24

3

https://zalo.me/g/jjfgnh691

6

7 - 9

A309

110

Tiếng Anh B1 - Nhóm 25

3

https://zalo.me/g/kjjpaq542

7

1 - 3

A202

111

Tiếng Anh B1 - Nhóm 26

3

https://zalo.me/g/mrphph823

7

7 - 9

A202

112

Tiếng Anh B1 - Nhóm 27

3

https://zalo.me/g/kdgrhl846

3

10 - 12

A302

113

Tiếng Anh B1 - Nhóm 28

3

https://zalo.me/g/fdbeds566

5

10 - 12

A302

114

Tiếng Anh B1 - Nhóm 29

3

https://zalo.me/g/zfvohq247

7

2 - 4

A305

115

Tiếng Anh B1 - Nhóm 30

3

https://zalo.me/g/ufqxkp186

7

7 - 9

A305

116

Tiếng Anh B1 - Nhóm 31

3

https://zalo.me/g/chgezk617

7

2 - 4

A304

117

Tiếng Anh B1 - Nhóm 32

3

https://zalo.me/g/pigelp674

7

7 - 9

A304

118

Tiếng Anh B1 - Nhóm 33

3

https://zalo.me/g/xwkzwj698

6

1 - 3

A208

119

Tiếng Anh B1 - Nhóm 34

3

https://zalo.me/g/sdbsyi986

2

7 - 9

A208

120

Tiếng Anh B1 - Nhóm 35

3

https://zalo.me/g/hhylvo934

3

7 - 9

A208

TIẾNG ANH HỌC KỲ 3. SINH VIÊN VÀO ĐÚNG NHÓM

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Số
SV

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 8

2

https://zalo.me/g/cjhgca192

7

1 - 4

A207

2

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 9

2

https://zalo.me/g/untwbj608

7

6 - 9

A207

3

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 10

2

https://zalo.me/g/pyrzyy718

7

1 - 4

A208

4

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 11

2

https://zalo.me/g/weamyb377

7

6 - 9

A208

5

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 12

2

https://zalo.me/g/cpuysl543

CN

1 - 4

A208

6

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 7

2

https://zalo.me/g/tuvwmg977

CN

6 - 9

A208

7

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 8

2

https://zalo.me/g/edpoht040

CN

1 - 4

A207

8

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 9

2

https://zalo.me/g/nwhtmb335

7

1 - 4

A301

9

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 10

2

https://zalo.me/g/piqjag701

7

6 - 9

A301

10

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 7

3

https://zalo.me/g/enpeeh030

CN

1 - 4

A301

11

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 8

3

https://zalo.me/g/tpuvap524

CN

6 - 9

A301

12

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 9

3

https://zalo.me/g/ioiqdb969

7

1 - 4

A302

13

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 2) - Nhóm 10

3

https://zalo.me/g/kbfsdo816

7

6 - 9

A302

CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC (HỌC KỲ NÀY,  CÁC LỚP NHÓM LỚP B1 SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ ÍT SẼ BỊ HỦY, KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP B1 SẼ MỞ BỔ SUNG TRONG KỲ 3 ĐỢT 3.

TIẾNG HÀN

 

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Số
SV

Giảng viên

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 1

2

https://zalo.me/g/wwxfom382

Đinh Thị Thu Hiền

3

10 - 12

A204

2

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 2

2

https://zalo.me/g/wezdfq307

Đinh Thị Thu Hiền

6

10 - 12

A204

3

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 3

2

https://zalo.me/g/vynyzw497

Đinh Thị Thu Hiền

4

10 - 12

A204

4

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 4

2

https://zalo.me/g/jerqpz629

Đinh Thị Thu Hiền

2

10 - 12

A204

5

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 5

2

https://zalo.me/g/akypkl569

Đinh Thị Thu Hiền

7

7 - 9

A203

6

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 6

2

https://zalo.me/g/sglejh881

Phạm Thị Duyên

7

1 - 3

A203

7

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 7

2

https://zalo.me/g/vawcyq310

Phạm Thị Duyên

5

10 - 12

A203

8

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 8

2

https://zalo.me/g/ozlvdl907

Phạm Thị Duyên

3

10 - 12

A203

10

Tiếng Hàn A2 - Nhóm 2

2

https://zalo.me/g/imqgcx272

Đỗ Thị Kiều Diễm

7

10 - 12

A204

14

Tiếng Hàn B1 - Nhóm 4

3

https://zalo.me/g/dgsnhm222

Phạm Thị Duyên

7

7 - 9

A205

TIẾNG NHẬT

 

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Số
SV

Giảng viên

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

Tiếng Nhật A1 - Nhóm 1

2

https://zalo.me/g/zkqzmw411

Trần Nguyễn Bình Minh

2

10 - 12

A203

2

Tiếng Nhật A1 - Nhóm 2

2

https://zalo.me/g/hbdkue201

Trần Diễm Hà

4

10 - 12

A203

3

Tiếng Nhật A1 - Nhóm 3

2

https://zalo.me/g/xaxlou335

Nguyễn Thị Quỳnh Như

6

10 - 12

A203

4

Tiếng Nhật A2 - Nhóm 1

2

https://zalo.me/g/hlnbkt374

Nguyễn Vũ Hoàng Lan

7

7 - 9

A303

TIẾNG TRUNG

 

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Số
SV

Giảng viên

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

Tiếng Trung A1 - Nhóm 1

2

https://zalo.me/g/svjvnr525

Liêu Vĩnh Dũng

2

10 - 12

A401

2

Tiếng Trung A1 - Nhóm 2

2

https://zalo.me/g/ujewzj769

Hồ Thị Thùy Liên

3

10 - 12

A401

3

Tiếng Trung A1 - Nhóm 3

2

https://zalo.me/g/orhdvx183

Phan Thị Lan Phương

4

10 - 12

A401

4

Tiếng Trung A1 - Nhóm 4

2

https://zalo.me/g/odkcgl579

Hồ Thị Thùy Liên

5

10 - 12

A401

5

Tiếng Trung A1 - Nhóm 5

2

https://zalo.me/g/hezmxw521

Lê Mai Phương

6

10 - 12

A401

6

Tiếng Trung A1 - Nhóm 6

2

https://zalo.me/g/gdsfjb166

Nguyễn Hoàng Khánh Trang

7

1 - 3

A401

7

Tiếng Trung A1 - Nhóm 7

2

https://zalo.me/g/ziwpdq753

Lê Mai Phương

7

7 - 9

A401

8

Tiếng Trung A1 - Nhóm 8

2

https://zalo.me/g/iuwcvi430

Hồ Thị Thùy Liên

7

1 - 3

A402

9

Tiếng Trung A1 - Nhóm 9

2

https://zalo.me/g/lhkpmu965

Nguyễn Hoàng Khánh Trang

7

7 - 9

A402

10

Tiếng Trung A1 - Nhóm 10

2

https://zalo.me/g/putyon346

Lê Mai Phương

7

10 - 12

A402

11

Tiếng Trung A2 - Nhóm 2

2

https://zalo.me/g/mvvwsf184

Lê Thị Thanh Nhàn

7

7 - 9

A403

12

Tiếng Trung B1 - Nhóm 3

3

https://zalo.me/g/jxajem590

Lê Mai Phương

4

10 - 12

A402

13

Tiếng Trung B1 - Nhóm 4

3

https://zalo.me/g/ahwuad251

Phan Thị Lan Phương

5

10 - 12

A402

TIẾNG PHÁP

 

STT

Tên lớp học phần

Số
TC

Số
SV

Giảng viên

Thứ

Tiết học

Phòng học

1

Tiếng Pháp A1 - Nhóm 1

2

https://zalo.me/g/abcwvn908

Trần Thị Thu Ba

7

1 - 3

A308

2

Tiếng Pháp A1 - Nhóm 2

2

https://zalo.me/g/iukkdq284

Nguyễn Đình Ngọc Trân

7

7 - 9

A308

3

Tiếng Pháp A2 - Nhóm 1

2

https://zalo.me/g/akfqhn207

Hồ Thủy An

7

1 - 3

A303