Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN CẤP ĐỘ CHO SINH VIÊN CÓ NHU CẦU HẠ CẤP ĐỘ [29/01/2022]

Trường Đaị học Ngoại ngữ đã tổ chức thi kiểm tra đánh giá đầu vào ngoại ngữ là Tiếng Anh cho sinh viên các Trường thuộc Đại học Huế, đợt 1, năm 2022.

Trong quá trình kiểm tra đánh giá, có nhiều sinh viên đã đạt và vượt các cấp độ theo yêu cầu. Tuy nhiên, có nhiều sinh viên được miễn học một số cấp độ muốn hạ cấp độ đăng ký học hoặc đã được miễn cả 3 cấp độ muốn học lại 1-2 cấp độ để nắm vững hơn kiến thức, đảm bảo thi đầu ra NNKC tốt. Vì vậy, Phòng Đào tạo sẽ dựa vào đơn đăng ký và xử lý hạ cấp độ cho sinh viên. Cụ thể:

Thời gian đăng ký form trực tuyến: từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 07/02/2022; Sau thời gian trên, Phòng không xử lý bổ sung và sẽ mở gia tăng số lượng các lớp học phần để SV đăng ký.

Xử lý chuyển cấp: từ ngày 08/02/2022;

Trong quá trình chuyển sót hoặc nhầm cấp độ, sinh viên liên hệ CV. Trần Đình Hiếu (zalo: 0906513138 để được giải đáp và xử lý.

Đề nghị sinh viên phải thực hiện đủ 2 bước và ghi thông tin đầy đủ và đúng theo form.

1/ Bước 1: tải đơn, điền đầy đủ thông tin, ký tên và chụp ảnh đơn hoặc scan (chụp thẳng đứng ảnh)

Link tải đơn: https://www.mediafire.com/file/kwpz1xak0k47pik/Don_Xin_Chuyen_Cap_Do.doc/file

2/ Bước 2: điền form và tải ảnh đã chụp lên form. Form chỉ chấp nhận 1 email và được nhập 1 lần, có thể chỉnh sửa lại.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdME2sZlNzloCOBbjbi19qVRhq8DqsOXLjhgai6kV0afZ5mzA/viewform