Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ HK2 2020-2021 (ĐỢT 2,THÁNG 12/2021) VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA NNKC ĐỢT 4, THÁNG 12/2021) [27/01/2022]

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ HK2 2020-2021 (ĐỢT 2,THÁNG 12/2021) VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA NNKC ĐỢT 4, THÁNG 12/2021)

SINH VIÊN VÀO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN VÀ XEM KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ, MỤC KẾT QUẢ HỌC TẬP HOẶC KẾ HOẠCH HỌC TẬP (HIỆN TẠI ĐANG CẬP NHẬT, CHẬM NHẤT HOÀN CHỈNH TRONG SÁNG MAI 28/1/2022)

SINH VIÊN DỰ THI ĐẦU RA NNKC ĐỢT 4/2021 THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN SAU ĐỂ XEM ĐIỂM THI:

- ĐỐI VỚI SV THI 4 KN: VÀO MỤC THI ĐGNL ĐỂ XEM;

- ĐỐI VỚI SV THI 3 KN: VÀO MỤC KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỂ XEM.

SINH VIÊN KIỂM TRA, NẾU CHƯA CÓ KẾT QUẢ/ ĐIỂM THI XIN VÀO NHÓM SAU ĐỂ ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ GIẢI ĐÁP HOẶC LIÊN HỆ ZALO : 0905559050 ĐỂ ĐƯỢC XỬ LÝ (https://zalo.me/g/ztgchl076)

THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XIN XEM LẠI BÀI THI: TRƯỜNG SẼ CÓ THÔNG BÁO TRONG NHÓM ZALO TRÊN VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC NỘP VÀ MẪU ĐƠN SAU NGÀY 07/2/2022