Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐẦU VÀO ĐỢT 1, NGÀY 22/1/2022 [26/01/2022]
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐẦU VÀO ĐỢT 1, NGÀY 22/1/2022

Phòng Đào tạo đã hoàn tất công bố điểm thi khảo sát đầu vào đợt 1, năm 2022

Sinh viên vào tài khoản cá nhân để xem điểm thi, Mục đăng ký ngoại ngữ.

Trong tuần này, Phòng Đào tạo sẽ triển khai kế hoạch đăng ký các học phần NNKC và hướng dẫn cách thức đăng ký và tham gia nhóm học. Sinh viên liên tục theo dõi các thông tin tại Website, nhóm zalo và trang fanpage NNKC https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen