Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT THI 29/5/2016 [20/06/2016]
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NNKC ĐỢT THI 29/5/2016
Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ kết quả phúc khảo, kết quả đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân, trường hợp nào chưa thay đổi, vui lòng liên hệ SĐT: 0543.830.678 để được cập nhật, tránh sai sót trên chứng chỉ sau này.
 
http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=918