Đăng nhập
THÔNG BÁO NHẬN THÔNG TIN NGÀY 16/1/2022 [15/01/2022]

THÔNG BÁO:

Hôm nay, Phòng Đào tạo sẽ công bố lịch thi ngày 16/1/2022 (Chậm nhất 17h sẽ có phòng thi vào tài khoản cá nhân của SV). SInh viên theo dõi thông tin tại mục Đăng ký ngoại ngữ.

Sau khi có lịch hoàn chỉnh, Phòng Đào tạo sẽ gửi link các nhóm Zalo để triển khai và hướng dẫn SV cụ thể.