Đăng nhập
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022 [01/01/2022]

Phòng Đào tạo xin thông báo: theo Thông báo số 970/TB-ĐHNN ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ,  giảng viên, sinh viên Đại học Chính quy và Ngoại ngữ Không chuyên, học viên Sau đại học và Giáo dục Thường xuyên  được nghỉ tết Dương lịch năm 2022 từ 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022.