Đăng nhập
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI ĐẦU VÀO DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1, KHÓA TUYỂN SINH 2021 [31/12/2021]

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHI TIẾT

* ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2021

- Bước 1: Tạo tài khoản https://flts.hucfl.edu.vn/Account/Register

Sinh viên bấm vào nút Đăng ký ngoại ngữ để đăng ký đầy đủ các thông tin

- Bước 2: Chọn ngoại ngữ là Tiếng Anh, thi đầu vào và chờ duyệt lịch thi

- Bước 3: Vào link sau để xem thông tin nộp lệ phí dự thi https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/3060

- Bước 4: Đăng ký thông tin dự thi (chọn giờ thi, ngày thi) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewqszIosMpmHqI7vS_FI-i6-PJs0DSNkA1EWMXg6IOA8XAxQ/viewform

- Bước 5: Từ ngày 06/1/2022 vào lại menu Đăng ký ngoại ngữ để xem lịch thi ở mục THÔNG TIN LIÊN QUAN