Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN, DÀNH CHO SV NĂM 1, NĂM HỌC 2021-2022 [22/12/2021]

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên

dành cho sinh viên năm thứ nhất Đại học Huế năm học 2021-2022

______________________________

 

1. Tập huấn cho sinh viên về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên

1.1. Hình thức, thời gian tập huấn:

- Hình thức: Livestream trên fanpage Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên:

https://www.facebook.com/Dai.Hoc.Ngoai.Ngu.Hue.tuvan.hotro.sinhvien/

- Thời gian: Vào lúc 17giờ 00 ngày 28/12/2021. Link xem lại: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3033477843632237

1.2. Nội dung phổ biến:

- Giới thiệu tóm tắt Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

- Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế;

- Quy định kiểm tra đánh giá NNKC của Trường ĐHNN, ĐHH;

- Hướng dẫn thực hiện Quy định kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH;

- Giới thiệu sơ lược về trường ĐHNN: địa điểm, cơ sở vật chất dạy và học NNKC, đội ngũ giáo viên, trang web chính, bộ phận Quản lý NNKC, địa điểm và số điện thoại liên hệ;

- Kế hoạch tổ chức dạy và học NNKC của trường ĐHNN dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2021;

- Phần mềm và trang web quản lý NNKC;  

- Hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng ký học ngoại ngữ trên trang web quản lý NNKC;

- Hướng dẫn đăng ký kiểm tra đầu vào Tiếng Anh;

- Hướng dẫn làm bài kiểm tra đầu vào trực tuyến.

Sinh viên theo đường link sau tải các văn bản quy định và hướng dẫn có liên quan, nghiên cứu và thực hiện https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-tap-huan-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sv-cac-truong-thanh-vien-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue

2. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào

Thực hiện trực tuyến từ ngày tập huấn đến 05/01/2022 (Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký kiểm tra đầu vào để thực hiện);

3. Tổ chức kiểm tra đầu vào tiếng Anh, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp

- Hình thức thi: Trực tuyến (Sinh viên xem Hướng dẫn dự thi kiểm tra đầu vào trực tuyến và Hướng dẫn làm bài thi đầu vào trên phần mềm để thực hiện).

Tổ chức thi liên tục từ từ ngày 12/01 đến 22/01/2022. Thứ 7 và Chủ nhật thi ba buổi sáng, chiều và tối mỗi buổi 2 xuất.Các ngày trong tuần thi buổi tối ba xuất, xuất đầu từ 15h30;

Trước đợt thi 02 ngày sinh viên vào tài khoản của mình trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để biết chính xác ngày thi, xuất thi, phòng thi và xem mục Thông báo để nắm các quy định của kỳ thi, lệ phí thi, giấy tờ xuất trình, hình thức thi, cách thức làm bài. Sinh viên đăng ký học tiếng Anh bắt buộc phải kiểm tra đầu vào để xếp lớp.

4. Lên thời khóa biểu chính thức: Từ 23/01 đến 27/01/2022;

5. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: Từ 28/01 đến 12/02/2022;

6. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: Từ 14/02/2022;

7. Duyệt danh sách lớp học phần, xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: Từ 14/02 đến 16/02/2022;  

8. Xử lý hủy lớp học phần: Từ 21/2 đến 26/02/2022;

Quá thời hạn này, sinh viên không hủy được, dù không theo học vẫn phải nộp học phí và được đánh giá học tập theo quy định.

9. Nộp học phí:

9.1. Thời gian thu học phí: Trong 2 tháng 3 và 4/2022, mỗi tháng thu liên tục trong 1 tuần. Sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên vào cuối tháng 2/2022.

9.2. Đối tượng nộp: Sinh viên các trường / ngành không phải là sư phạm và học theo tín chỉ gồm: ĐHKT (trừ ngành Kinh tế chính trị sau khi đã phân ngành vào đầu năm thứ 2), ĐHKH (trừ ngành Triết), ĐHNL, ĐHYD, ĐH Luật, khoa GDTC, khoa Du lịch, các ngành không phải sư phạm của ĐHSP và ĐHNN;

- Sinh viên của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị sẽ nộp cho Phân hiệu theo sự thỏa thuận của trường ĐHNN và Phân hiệu.

- Đối tượng không nộp: Sinh viên các trường / ngành sư phạm (các ngành sư phạm của ĐHSP và ĐHNN), sinh viên các trường / ngành học theo niên chế (ĐHNT), sinh viên cử tuyển, lớp gửi, sinh viên diện chính sách được miễn nộp 100% học phí, sinh viên Lào và Căm Phu Chia học theo diện ngân sách nhà nước. Sinh viên cử tuyển, lớp gửi, diện chính sách, sinh viên nước ngoài theo diện ngân sách nhà nước cấp sẽ được miễn căn cứ vào danh sách của trường / khoa quản lý sinh viên gửi cho trường ĐHNN.

Lưu ý: Sinh viên phải vào tài khoản của mình để kiểm tra chính xác học phí phải nộp. Sinh viên thuộc đối tượng không nộp học phí phải vào tài khoản của mình đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính để được miễn. Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ không chuyên chỉ được miễn cho 1 ngoại ngữ không chuyên chính.  Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ, khi không học nữa phải hủy đăng ký. Nếu không hủy sẽ phải nộp học phí. Sinh viên còn nợ học phí của bất kỳ học kỳ nào, lớp học phần nào phần mềm đều ngăn lại, không cho xếp lịch thi và không cho chuyển lên học cấp độ cao hơn cũng như đăng ký học trong học kỳ sau.

10. Lên kế hoạch thi hết học phần: Tháng 04/2022.

11. Tổ chức thi hết học phần: Tháng 5 và 6/2022.  

12. Chấm bài, nhập điểm: Tháng 5 và 6/2022.

13. Học kỳ 3: Học kỳ 3 dành cho học lại chủ yếu dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh. Kế hoạch cụ thể của học kỳ 3 đợt hè dành cho sinh viên năm thứ nhất năm học 2021-2022 sẽ thông báo vào tháng 6/2022. Sinh viên học ngoại ngữ không chuyên là các ngoại ngữ khác đăng ký học lại cùng lớp với sinh viên học lần 1. Trong trường hợp có mở lớp học lại trong học kỳ 3 Nhà trường sẽ thông báo.