Đăng nhập
THÔNG BÁO TÀI KHOẢN THI NNKC, THI 3 KỸ NĂNG (NGHE - ĐỌC - VIẾT) (HÀN A1, TRUNG A1, PHÁP A2, HÀN A2, NHẬT A2, TRUNG A2 - NGÀY 17/12/2021 [18/12/2021]
THÔNG BÁO TÀI KHOẢN THI NNKC, THI 3 KỸ NĂNG (NGHE - ĐỌC - VIẾT) (HÀN A1, TRUNG A1, PHÁP A2, HÀN A2, NHẬT A2, TRUNG A2 - NGÀY 17/12/2021

SINH VIÊN XEM KỸ TÀI KHOẢN THI (HUE......), MẬT KHẨU SẼ ĐƯỢC CẤP SAU KHI SINH VIÊN HOÀN THÀNH CÁC YÊU CẦU VÀ THỦ TỤC DỰ THI.

LINK DANH SÁCH SUẤT 1:

Tiếng Hàn A2: https://www.mediafire.com/file/gb89ei3wvgp7iu8/2.+TK+Han+A2+-+NGÀY+18+-+SUẤT+1+-+13H30+-+TB.xlsx/file

Tiếng Trung A1: https://www.mediafire.com/file/n3od6j38fz02h1p/1.+TK+Trung+A1+-+NGÀY+18+-+SUẤT+1+-+13H30+-+TB.xlsx/file

LINK DANH SÁCH SUẤT 2:

Tiếng Pháp A2: https://www.mediafire.com/file/f4ctp4vfa4xopur/3.+TK+Phap+A2+-+NGÀY+18+-+SUẤT+2+-+15H30+-+TB.xlsx/file

Tiếng Nhật A2https://www.mediafire.com/file/7v0sfmbblunw5kw/4.+TK+Nhat+A2+-+NGÀY+18+-+SUẤT+2+-+15H30+-+TB.xlsx/file

Tiếng Hàn A1https://www.mediafire.com/file/uoye7ckjt6cobuv/5.+TK+Han+A1+-+NGÀY+18+-+SUẤT+2+-+15H30+-+TB.xlsx/file

Tiếng Trung A2: https://www.mediafire.com/file/9s42st5u7w4bo9t/6.+TK+Trung+A2+-+NGÀY+18+-+SUẤT+2+-+15H30+-+TB.xlsx/file