Đăng nhập
THÔNG BÁO TÀI KHOẢN THI NNKC, TIẾNG ANH B1, THI 3 KỸ NĂNG (NGHE - ĐỌC - VIẾT) , NGÀY 18/12/2021 [17/12/2021]
THÔNG BÁO TÀI KHOẢN THI NNKC, TIẾNG ANH B1, THI 3 KỸ NĂNG (NGHE - ĐỌC - VIẾT) NGÀY 17/12/2021

SINH VIÊN XEM KỸ TÀI KHOẢN THI (HUE......), MẬT KHẨU SẼ ĐƯỢC CẤP SAU KHI SINH VIÊN HOÀN THÀNH CÁC YÊU CẦU VÀ THỦ TỤC DỰ THI.

LINK DANH SÁCH SUẤT 1: https://www.mediafire.com/file/5j99k0stfkm9zlo/TK+Anh+B1+ngay+18+-+Suất+1+-+TB.xlsx/file

LINK DANH SÁCH SUẤT 2: https://www.mediafire.com/file/8araizt97a4qdyq/TK+Anh+B1+ngay+18+-+Suất+2+-+TB.xlsx/file