Đăng nhập
THÔNG BÁO TÀI KHOẢN THI NNKC NGÀY 14/12/2021 [14/12/2021]

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI VÀ TÀI KHOẢN THI NGÀY 14/12/2021;

SINH VIÊN XEM KỸ TÀI KHOẢN THI (HUE......), MẬT KHẨU SẼ ĐƯỢC CẤP SAU KHI SINH VIÊN HOÀN THÀNH CÁC YÊU CẦU VÀ THỦ TỤC DỰ THI.

 

LINK DANH SÁCH SUẤT 1: https://www.mediafire.com/file/aqk786bpaxtg1a4/TK+Anh+A2+ngay+14+-+Suất+1+-+TB.xlsx/file 

LINK DANH SÁCH SUẤT 2: https://www.mediafire.com/file/060doops8akobd4/TK+Anh+A2+ngay+14+-+Suất+2+-+TB.xlsx/file