Đăng nhập
THÔNG BÁO TÀI KHOẢN THI NNKC NGÀY 13/12/2021 [13/12/2021]

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI VÀ TÀI KHOẢN THI NGÀY 13/12/2021;

SINH VIÊN XEM KỸ TÀI KHOẢN THI (HUE......), MẬT KHẨU SẼ ĐƯỢC CẤP SAU KHI SINH VIÊN HOÀN THÀNH CÁC YÊU CẦU VÀ THỦ TỤC DỰ THI.

LINK DANH SÁCH: https://www.mediafire.com/file/z9dvdgh1qiwceug/TK+Anh+A2+ngay+13+-+TB.xlsx/file