Đăng nhập
KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN VIỆC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CÁC TRƯỜNG / KHOA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ  [29/08/2013]
STT ĐƠN VỊ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ GHI CHÚ
1 T. ĐH Ngoại ngữ 15h30 ngày 29/8/2013 Hội trường tầng 5     
9h và 15h30 ngày 30/8/2013 nhà A ĐHNN    
2 Khoa Luật Sáng 7h00-7h30, Chiều 13h00-13h30 Hội trường B1 Thầy Sơn- Phó phòng ĐT  
ngày 03 và 04/09/2013 SĐT: 0913 425 456
3 T. Đại học Kinh tế Chiều 16h30- 17h00 , ngày 03/09/2013 Rạp Trần Hưng Đạo Thầy Thủy-Phó phòng ĐT Thầy Sĩ-Phụ trách lớp học 
(Nhà Văn hóa Tp Huế) SĐT: 0906 101 463 chính trị. 0903. 599 715
4 T. ĐH Nghệ thuật Chiều 15h30-16h00, ngày 05/09/2013 Hội trường(khu Hiệu bộ) Cô Diễm Thường
-Phó trưởng phòng ĐT
 
SĐT: 0912 634 597  
5 T. ĐH Nông Lâm Sáng 9h00-9h30, Chiều 15h30-16h00 Nhà đa chức năng Thầy Tý- Phó trưởng phòng ĐT Thầy May-
Trưởng phòng CTSV
ngày 06/09/2013 SĐT: 0914 249 649 SĐT: 0914 215 925
6 Khoa GDTC Sáng 8h00-8h30, ngày 07/09/2013  Nhà thi đấu Thầy Làm-Trưởng phòng ĐT  
SĐT: 0905 655 752
7 Khoa Du lịch 8h sáng 10/9/2013 Hội trường tầng 5  Thầy Cường-Trưởng phòng ĐT Anh Thái-CV phụ trách ĐT
nhà A ĐHNN SĐT: 0935 279 996  
8 T. ĐH Sư phạm Chiều 16h00, ngày 12/09/2013 Giảng đường I Thầy Dụng-Trưởng phòng ĐTĐH Thầy Tràm-báo cáo viên ĐT
Sáng 10h00, ngày 13/09/2013 SĐT: 0914 020 651 SĐT: 0914 046 126
Anh Quyền-Phòng CTSV  
9 T. ĐH Khoa học dự kiến 10/2013   Thầy Nghĩa-Phó phòng ĐT  
Cô Liên- chuyên viên phụ trách ĐT
SĐT: 3 935 173
10 PH ĐHH QT dự kiến sau 10/2013   Thầy  Đạt GĐ PH  
913474382