Đăng nhập
Thông báo hủy lịch thi đối với những sinh viên thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đăng ký thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh ngày 06/10/2013 [05/10/2013]

Theo kế hoạch, những sinh viên thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị bắt đầu đăng ký tài khoản từ 5/10/2013 và sẽ có thông báo lịch thi khảo sát đầu vào sau.

Hiện nay do một số sinh viên nói trên đã đăng ký tài khoản sớm và đã được duyệt lịch thi vào ngày 06/10/2013 tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Vì vậy, Tổ Quản lý NNKC đã hủy lịch thi đối với những trường hợp này và thông báo cho các sinh viên nói trên được biết và theo dõi các thông báo riêng dành cho sinh viên thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.