Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 NGÀY 28.02.2016 [23/02/2016]

Hiện nay phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của ngày thi 28.02.2016. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 1 năm học 2015-2016) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi.

 Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Nếu có vấn đề gì về lịch thi (không có tên trong danh sách thi, trùng lịch thi) sinh viên liên hệ CV Trần Đình Hiếu (phòng Đào tạo- trong giờ hành chính) để xử lí trước 17h00 ngày 25.02.2016.

Lưu ý: Đối với các lớp Tiếng Anh A1 (Lần 1) - Nhóm 1Nhóm 2; Nhóm 3  thuộc học kỳ 3 , sinh viên phải thiết lập học kỳ 3 năm học 2015-2016 để xem được lịch thi.