Đăng nhập
THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2,B1, TIẾNG TRUNG A2  [22/02/2016]

Phòng Đào tạo đã mở gia hạn thời gian đăng ký lớp học phần bổ sung. Sinh viên tự đăng nhập tài khoản cá nhân và tìm đến những nhóm sau để đăng ký.

Đối với những lớp B1 - giáo trình LIFE, những SV phải tự đăng nhập tài khoản để kiểm tra lại, vì một số SV đăng ký không đúng đối tượng nên Phòng Đào tạo đã hủy ra khỏi nhóm, vì vậy yêu cầu SV theo dõi và đăng ký lại. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để giải quyết.

A1 : Nhóm 8,17,47,55,62,63,69,70,75,88,89,93,97,99,100

A2 : Nhóm 6,37,39,44,63,68,71,72,73,83,91,95,98,112,115

B1 : Nhóm 9,10,11,37,56,76,77

Lưu ý : SV sau khi đã đăng ký được thì theo dõi và tham gia lớp học đúng theo thời khóa biểu đã đăng ký, những trường hợp đăng ký một nhóm mà theo học nhóm khác thì sau này Phòng Đào tạo sẽ không xử lý và SV phải tự học lại.