Đăng nhập
THÔNG BÁO V/V PHÁT HÀNH THẺ GỬI XE DÀI HẠN [15/02/2016]

THÔNG BÁO

Về việc phát hànhThẻ gửi xe dài hạn dành cho học viên, sinh viên

          Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, sinh viên trong việc gửi xe tại Nhà xe Công đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, từ tháng 2/2016 Nhà xe tổ chức phát hànhThẻ gửi xe dài hạn dành cho học viên, sinh viên của Trường.

Những thông tin cần biết của Thẻ gửi xe dài hạn :

          1. Tiện ích của thẻ Gửi xe dài hạn:

          - Độ an toàn cao:Toàn bộ thông tin của chủ thẻ như: số thẻ, họ tên, mã SV, biển số xe, ảnh nhận dạng của các loại xe, ảnh của chủ thẻ sẽ được lưu lại và được đối chiếu mỗi lần gửi và lấy xe.

          - Thuận lợi khi gửi và nhận xe: Mỗi chủ thẻ sẽ được cấp 1 thẻ để sử dụng trong suốt khóa học tại Trường. Chủ thẻ giữ và dùng thẻ để quẹt mỗi lần gửi và lấy xe.

          -  Thuận tiện khi trả tiền gửi xe: Chủ thẻ đóng tiền trước 1 lần vào tài khoản trong thẻ, mỗi lần gửi xe phần mềm sẽ tự động trừ tiền. Khi gần hết tiền trong tài khoản thẻ, không đủ cho 1 lần gửi, chủ thẻ mới phải đóng lại. Nếu làm mất thẻ, chủ thẻ báo với Nhà xe và số tiền còn lại trong tài khoản thẻ sẽ được chuyển sang thẻ mới.

          - Tiết kiệm hơn: Tiền gửi xe không thu theo tháng mà vẫn tính theo lượt. Tuy nhiên, mỗi lượt sẽ được giảm 10%.

Ví dụ:Xe máy:

+ Vé lượt: 1.000đ/lần gửi (trả bằng tiền mặt);

+ Thẻ dài hạn: 900đ/lần gửi (trừ ở tài khoản trong thẻ).

          2. Thủ tục đăng ký mua thẻ Gửi xe dài hạn:

          Bước 1:

- Sinh viên đăng ký mua thẻ Dài hạn tại Nhà xe, nộp tiền mua thẻ và đóng tiền vào tài khoản thẻ, đăng ký thời gian mang xe đến làm tiếp bước 2.

- Tiền mua thẻ ban đầu là 50.000đ/thẻ. Hết khóa học, sinh viên trả thẻ lại, nếu thẻ vẫn sử dụng bình thường, sinh viên sẽ được nhận lại 25.000đ. Tiền đóng vào tài khoản tùy theo nhu cầu của chủ thẻchủ thẻcó quyền dùng hết, không cần phải có số dư trong thẻ. Khi chủ thẻtrả lại thẻ, nếu còn tiền trong thẻ thìsẽ được nhận lại.

- Khi đăng ký và đóng tiền, chủ thẻđăng ký đầy đủ các thông tin cá nhân theo mẫu.

          Bước 2:  Đúng thời gian quy định (ở mục 4), sinh viên đưa xe đến Nhà xe để làm thủ tục(chụp ảnh xe và ảnh chủ xe) nhận thẻ.

          3. Quy định khi sử dụng thẻ dài hạn:

          - Phải bảo quản thẻ từ khi nhận đến khi trả. Khi mất thẻ phải báo ngay cho Nhà xe. Phải nhớ số thẻ của mình (có in trên mặt thẻ) để báo cho Nhà xe.

- Không được gập, làm cong, đè hay ép lên mặt thẻ, làm hư hại mặt ngoài hoặc chip bên trong thẻ, không được viết, vẽ lên 2 mặt thẻ.

- Không đưa thẻ cho người khác giữ hoặc sử dụng.

- Mỗi thẻ chỉ sử dụng cho 1 xe đã chụp ảnh, biển số và lưu trong bộ nhớ. Nếu chủ thẻ sử dụng xe người khác đi thì phải dùng thẻ lượt cho mỗi lần gửi và nộp tiền gửi xe.

- Thẻ mất hoặc bị hư hỏngsẽ không nhận lại được tiền mua thẻ ban đầu. Nếu muốn sử dụng tiếp, chủ thẻ phải mua thẻ mới với số tiền 50.000đvà được chuyển số dư chưa dùng hết sang thẻ mới.

4. Thời gian đăng ký và làm thủ tục:

- Đăng ký và nộp tiền làm thẻ: Từ ngày 17/02/2016 đến ngày 26/02/2016

* Thứ 2, 4, 6: Dành cho sinh viên K11, K12.

* Thứ 3, 5: Dành cho sinh viên K9, K10.

- Làm thủ tục: Theo đúng thời gian đã đăng ký.

Lưu ý: - Đăng ký và làm thủ tục tại Nhà xe sinh viên;

            - Do số lượng thẻ có hạn nên chỉ dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường. Sang tháng 3/2016, nếu vẫn còn thẻ sẽ dành cho học viên cao học và không chính quy.

                                                                                                                                      BAN ĐIỀU HÀNH