Đăng nhập
THÔNG BÁO XỬ LÝ ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN [15/02/2016]

Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 16/02/2016 đến hết 19/02/2016

Sáng : từ 8h00 đến 10h00

Chiều: từ 14h00 đến 16h00

-    Địa điểm xử lý: Phòng AI.3 (Giảng đường A, tầng 1), mẫu đơn SV có thể tải về hoặc lấy phiếu tại quầy photo.