Đăng nhập
THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DÀNH CHO 3 LỚP TIẾNG TRUNG (YHCT) ĐẾN 19/2/2016 [15/02/2016]

Hiện nay do một số SV ngành YHCT mới được GV nhâp điểm QTHT của học kỳ I, do đó những SV này chưa đăng ký nhóm lớp được. Vì vậy, Phòng Đào tạo sẽ mở gia hạn đang ký của 3 nhóm lớp Tiếng Trung A2(nhóm 7,8,9) đến hết ngày 19/2/2016. Lịch học của 3 nhóm YHCT này sẽ bắt đầu vào tuần học sau.