Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA LẠI HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [04/01/2016]

Hiện nay có rất nhiều sinh viên của các trường / khoa Đại học Huế nộp học phí ngoại ngữ không chuyên tại ngân hàng. Tuy nhiên do thông tin sinh viên khai cho ngân hàng không chính xác và đầy đủ nên trường ĐHNN không thể nhập được học phí vào phần mềm để sinh viên đủ điều kiện dự thi. Những sinh viên này (xem thông báo và danh sách theo đường link http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=816 ) để thực hiện. Nếu thấy có tên của mình, trong 2 ngày 07&08/01/2016 mang biên lai đến phòng Kế hoạch - Tài chính trường ĐHNN để xử lý. Sau khi xử lý xong, nếu nhóm lớp của sinh viên đã được xếp thi ngày 10/01/2016, sinh viên sang phòng Đào tạo gặp chuyên viên Trần Đình Hiếu để bổ sung danh sách dự thi. Nếu sinh viên không thực hiện sẽ không đủ điều kiện dự thi ngày 10/01/2016. Những sinh viên không thuộc diện nộp học phí nhưng vẫn nộp ở ngân hàng trong 3 ngày 19, 20, 21/01/2016 mang biên lai liên hệ phòng KH-TC để nhận lại tiền. Sau thời hạn trên trường ĐHNN sẽ không giải quyết. Đồng thời, tất cả sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản của mình trên trang web này để kiểm tra lại. Nếu thấy có vấn đề gì (vẫn thông báo còn nợ học phí, đã được miễn nhưng vẫn nộp, v,v) đến ngay phòng Kế hoạch - tài chính trường ĐHNN để xử lý.

Đây là thông báo quan trọng sinh viên lưu ý theo dõi.