Đăng nhập
Nghỉ tết Dương lịch 2016 [22/12/2015]

Theo nội dung Công văn 163/ĐHNN-TCHC tết Dương lịch 2016 các lớp học tại trường Đại học Ngoại ngữ (Cao học, Đại học chính quy, Không chính quy, Ngoại ngữ không chuyên) sẽ được nghỉ ngày 01/01/2016 (ngày thứ 6). Xin thông báo để toàn thể giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.