Đăng nhập
VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 [07/12/2015]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường / khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau:

Ngày thi

Buổi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV dự kiến

Chủ nhật

Sáng

ĐH Nông Lâm

A2 ( nhóm 51 -> 90)

1170

10.01.2016

(2 xuất)

ĐH Khoa Học (Quân sự đợt 2)

A2 ( nhóm 28 -> 50)

605

 

Chiều

ĐH Luật +

 ĐH Khoa Học (Quân sự đợt 1)

A2 ( nhóm 01 -> 27)

995

 

(2 xuất)

ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC+ Khoa Du Lịch

A2 ( nhóm 105,106,108,111,113

và 114 )

267

   

A2 học lại học kỳ 3 (nhóm 1)

47

 

Sáng

ĐH Sư Phạm + ĐH Ngoại Ngữ + ĐH Nghệ Thuật + Khoa GDTC+ Khoa Du Lịch

A1 ( nhóm 51 -> 95)

2059

 

(2 xuất)

   

Sinh viên học NNKC

A1 Trung

328

Chủ nhật

Chiều

không phải là

A1 Pháp

154

17.01.2016

(2 xuất)

tiếng Anh của tất cả các trường/khoa

A2 Pháp

12

     

A1 Nhật

2 nhóm Nhật A1,A2 học lại học kỳ 3

247

82

     

A1 Hàn

320

Chủ nhật

THI

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 học lại học kỳ 3 ( nhóm 4 -> 17)

644

24.01.2016

ONLINE

 

(các nhóm học lại thuộc học kì 3)

   

A2 học lại học kỳ 3 ( nhóm 2 -> 12)

506

   

ĐH Y Dược

A1 ( nhóm 97 và 98)

81

 

Sáng

ĐH Nghệ Thuật

A1 ( nhóm 96 và 101)

92

 

(2 xuất)

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 học lại học kỳ 3 ( nhóm 1,2 và 3)

140

Chủ nhật

 

ĐH Kinh Tế

A1 ( nhóm 01 -> 27)

1241

28.02.2016

 

A1 ( nhóm 99,100,102)

137

 

Chiều

Sinh viên học giáo trình LIFE

A2 ( nhóm 95,96,100,103,107,109,110,112 và 115)

353

 

(2 xuất)

ĐH Kinh Tế

A2 ( nhóm 99,101,102,109 và 117)

193

   

ĐH Y Dược

A2 ( nhóm 94,98 và 116)

111

   

A1 ( nhóm 28 ->50)

1046

 

LƯU Ý: Đối với các nhóm lớp tiếng Anh cấp độ A1, A2 học lại (THI ONLINE) và 2 nhóm tiếng Nhật A1, A2 học lại, sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2015- 2016 để xem được lịch thi và phòng thi.

Trường đề nghị:

- Tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập, công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 01.01.2016 đối với các lớp thi ngày 10.01.2016, trước ngày 08.01.2016 đối với các lớp thi ngày 17 & 24.01.2016, trước ngày 20.02.2016 đối với các lớp thi ngày 28.02.2016.

- Tất cả sinh viên có liên quan cập nhật lịch thi nói trên. Nếu có vấn đề gì liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để được giải quyết trước ngày 02.01.2016.

- Sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, nếu còn nợ học phí phải hoàn thành đầy đủ trước ngày 31/12/2015 để đủ điều kiện dự thi. (Sinh viên lưu ý phải vào tài khoản, mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả các học phần của các học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi.) 

- Từ nay đến thời gian thi, sinh viên phải thường xuyên xem các thông báo trên trang Quản lý NNKC để cập nhật những thay đổi nếu có.

- Sau khi giảng viên đã công bố điểm Quá trình và điểm Nói, sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, liên hệ giảng viên của lớp mình để điều chỉnh. Sau khi phòng Đào tạo đã duyệt để lên lịch thi, sẽ không thể thực hiện việc điều chỉnh điểm.

- Trước ngày thi của mình 03 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì, liên hệ ngay chuyên viên Hiếu tại phòng Đào tạo để được giải quyết.

Trường Đại học Ngoại Ngữ kính đề nghị lãnh đạo phòng Đào tạo đại học / Giáo vụ & CT HSSV của các trường / khoa dành thời gian theo dõi lịch thi nói trên để tạo điều kiện cho sinh viên của Quý trường / khoa dự thi.

Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào!