Đăng nhập
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỚP TIẾNG NHẬT A1 (HỌC KỲ 3) [28/11/2015]

Hiện tại, lớp học phần đã được mở đăng ký, nhưng do một số lý do và giáo viên bận công tác, vì vậy Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên đã đăng ký học nhóm tiếng Nhật A1 - Học kỳ 3 - năm học 2015-2016, sắp xếp thời gian để bắt đầu học, GV. Xuân Hương sẽ bắt đầu dạy từ 6/12/2015. Vì thời gian học còn lại rất ít, vì vậy các bạn sinh viên đã đăng ký, theo dõi và sắp xếp thời gian để tham gia học đầy đủ.

PHÒNG ĐÀO TẠO