Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [19/11/2015]
 

Các lớp tiếng Trung cấp độ A1 nhóm 2 và cấp độ B1 nhóm 3, nhóm 5 do giáo viên Trịnh Thị Tuyết Nhung đảm nhiệm nghỉ học từ ngày 22 đến 29 tháng 11 năm 2015, sau thời gian trên các lớp vẫn đi học bình thường. Lý do giáo viên bận việc.