Đăng nhập
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20/11 [12/11/2015]

Trường Đại học Ngoại ngữ cho tất cả các lớp sau đại học, đại học chính quy chuyên ngữ, ngoại ngữ không chuyên, đại học không chính quy tại Trường được nghỉ học ngày 20/11 để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Vậy phòng Đào tạo kính thông báo cho toàn thể giảng viên và sinh viên được biết.