Đăng nhập
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NNKC TIẾNG ANH - ĐỢT 4 - NĂM HỌC 2015-2016 (ĐỢT THI NGÀY 29/11/2015) [08/11/2015]

Ngày 08/11/2015 trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào Đợt 3 dành cho sinh viên của các trường học Ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 2 năm học 2015-2016, gồm các trường ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm, ĐH Luật. Theo thống kê số lượng hiện nay vẫn còn một số sinh viên của các trường nói trên chưa tham dự kiểm tra đầu vào ngày 08/11/2015. Sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh không kiểm tra đầu vào sẽ không được xếp cấp độ và sẽ không đăng ký lớp học được. Để số sinh viên này kịp đăng ký lớp học phần theo đúng kế hoạch và theo học trong học kỳ 2 này trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tổ chức kiểm tra đầu vào Đợt 4, dự kiến vào ngày 29/11/2015. Sinh viên muốn tham gia kiểm tra đợt 4 này phải hoàn thành các thủ tục sau đây:

1. Sinh viên chưa đăng ký tài khoản: Đăng ký tài khoản trên trang web này, sau đó đăng ký chọn ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh. Nếu không đăng ký được sinh viên đến phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trong giờ hành chính trong 2 ngày 24 & 25/11/2015 để được xử lý.

2. Sinh viên chưa đăng ký ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh: Đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn menu Đăng ký ngoại ngữ để đăng ký.

3. Sinh viên đã được xếp lịch kiểm tra các đợt trước nhưng không dự thi và đăng ký sau 12h ngày 06/11/2015: Tải đơn theo mẫu dưới đây, vào tài khoản của mình, xem thông tin về lịch thi trước đây và điền đầy đủ thông tin vào đơn, nộp đơn tại phòng Đào tạo trường ĐHNN, hạn cuối là 15h00 ngày 25/11/2015.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục, sinh viên xem thông báo về đợt kiểm tra ngày 29/11/2015 trong mục thông báo để thực hiện các thủ tục còn lại.

Thời gian nộp đơn : 16/11/2015 đến hết ngày 24/11/2015 (Nộp từ thứ 2 đến thứ 6, trong giờ hành chính)

Địa điểm nộp: CV. Đạt - Phòng Đào tạo - Trường ĐH Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế (

Mẫu đơn đính kèm.

Số: ……./TL-NNKC                                                                               Mẫu 14/ĐT-NNKC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO

                              Kính gửi: - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

           

            Tôi tên là:…………………………………………………………………………

            Mã SV:……………………………………………………………………………

            Ngành học :………………………………………………………………………

            Trường / khoa :…………………………………………………………………..

            Số ĐT liên hệ:........................................................

Tôi chưa kiểm tra đầu vào trước đây vì lý do (sinh viên vòng lý do tương ứng):

1)   Trước đây tôi chưa đăng ký tài khoản / ngoại ngữ và hiện nay tôi đã đăng ký đầy đủ cả tài khoản và ngoại ngữ là Tiếng Anh.

2)      Tôi đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../201...,

xuất   ..h…  phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi là đơn này kính phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày: 29/11/2015.

Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

                                           

                             Huế, ngày       tháng    năm 201….   

                                                                                Người làm đơn