Đăng nhập
THAY ĐỔI NGÀY THI VÒNG 1 CỦA VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 2015 DÀNH CHO SINH VIÊN TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NGỮ [08/11/2015]

Theo thông báo về CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 2015 DÀNH CHO SINH VIÊN TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NGỮ CỦA ĐHH, Vòng 1 của Vòng Sơ khảo cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 2015 dành cho sinh viên Tiếng Anh Không chuyên thuộc các trường / khoa thành viên Đại học Huế sẽ được tổ chức vào ngày 28/11/2015 (thứ 7). Tuy nhiên, do ngày 28/11 sinh viên của các trường / khoa vẫn có giờ lên lớp, Ban Tổ chức (BTC) quyết định đổi sang 7h30 sáng ngày 29/11/2015 (Sáng Chủ nhật). Vậy BTC xin thông báo để sinh viên có đăng ký tham gia được biết. Hiện nay BTC vẫn đang tiếp tục nhận đơn xin đăng ký dự thi. Sinh viên có nguyện vọng xin đọc thông báo theo đường link http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=780 để thực hiện.