Đăng nhập
THÔNG BÁO KIỂM TRA DANH SÁCH DỰ THI ĐẦU VÀO ĐỢT THI NGÀY 8/11/2015 [06/11/2015]

Sau 3 ngày xét bổ sung vào các xuất thi, (những trường hợp nào đăng ký sau 12h ngày 6/11/2015 sẽ không được xếp lịch thi và theo dõi kế hoạch thi khác, sẽ có thông báo cụ thể), Phòng Đào tạo yêu cầu tất cả các Sinh viên tự đăng nhập vào tài khoản cá nhân để kiểm tra phòng thi, giờ thi. SBD sẽ được Giám thị gọi trước mỗi xuất thi.

Có 5 xuất thi cụ thể sau: Không phân biệt Trường, Khóa học, SV đến trước giờ thi 15p.

Địa điểm thi: Giảng đường C, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế

Xuất 1: 7h00

Xuất 2: 8h30

Xuất 3: 9h30

Xuất 4: 13h30

Xuất 5: 15h30