Đăng nhập
V/V TRỰC GIÁO VỤ XỬ LÝ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN VÀ KHÔNG CHÍNH QUY [31/10/2015]

Trong các ngày thứ 7, Chủ nhật và vào xuất học ca 3 hàng ngày (tiết 10, bắt đầu từ 18h00) phòng Đào tạo luôn có người trực tại phòng A.I.3 ở tầng 1 nhà A (nhà học 5 tầng trên đồi), ngay cạnh cầu thang giữa, để xử lý công việc và giải đáp thắc mắc của sinh viên học ngoại ngữ không chuyên và sinh viên không chính quy. Vậy xin thông báo để giáo viên và sinh viên tiện liên hệ.