Đăng nhập
THÔNG BÁO V/V CHƯA THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [22/10/2015]

Theo kế hoạch từ đầu năm học, học phí NNKC của học kỳ 1 năm học 2015-2016 sẽ được thu 03 đợt từ tháng 10/2015. Tuy nhiên, ngày 02/10/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định mức thu học phí mới cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016. Hiện nay Trường Đại học Ngoại ngữ đang chờ hướng dẫn thực hiện của Đại học Huế nên việc thu học phí sẽ chuyển sang tháng 12/2015 và sẽ kéo dài thời gian hơn để sinh viên kịp nộp học phí và đủ điều kiện dự thi hết cấp độ hoặc thi chứng chỉ. Do có thể chỉ có 01 đợt thu học phí nên sinh viên thường xuyên vào xem thông báo trên trang web này vào khoảng cuối tháng 11/2015 để thực hiện.