Đăng nhập
Thông báo mở thêm nhóm Tiếng Anh A1 - Nhóm 78 dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế [03/10/2013]

Hiện nay, do số lượng sinh viên đăng ký  các nhóm từ nhóm 9 đến nhóm 19, và 2 nhóm 76,77 của trường Đại học Kinh tế đã đầy SV và vướng TKB học tại trường. Do đó , Phòng Đào tạo bổ sung thêm  nhóm Tiếng Anh A1 – Nhóm 78 dành  cho sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế năm thứ nhất đăng ký (Đối tượng này sẽ đi học Quân sự từ 28/10/2013), Vì vậy sinh viên thuộc đối tượng trên đọc thông báo để thực hiện ( Ưu tiên những trường hợp đã nộp đơn xử lý tại phòng Đào tạo ). 


Lưu ý: 

-Những Sinh viên nào đã đăng ký khác với cac nhóm đã phân bố (Thông báo : KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT, ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÁC KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ DU LỊCH [22/09/2013]đề nghị hủy ngay và nộp đơn xử lý đăng ký lại theo yêu cầu của thông báo.

 

-Những trường hợp nào không hủy được liên hệ ngay với Phòng Đào tạo của Trường ĐH Ngoại ngữ để xử lý.  SĐT : 0543.830678 , trong giờ hành chính.