Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1,A2 HỌC LẦN 2 - HKIII - NĂM HỌC 2015-2016 VÀ MỘT SỐ LỚP ANH A1,A2 DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẦN 1 [16/10/2015]

Hiện tại đã hết thời gian đăng ký các lớp học phần thuộc học kỳ I - năm học 2015-2016, tuy nhiên có một số sinh viên năm 1, năm 2 các trường chưa đăng ký được nhóm lớp, vì vậy, Phòng Đào tạo sẽ mở thêm một số nhóm lớp và yêu câu sinh viên có nhu cầu học vào những nhóm này, phải làm đơn xin phép học (mẫu đơn đính kèm) và nộp tại phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/10/2015. 

Ngoài ra, Phòng Đào tạo vẫn tiếp tục mở các lớp học lần 2 dành cho sinh viên các trường chưa vượt qua các cấp độ, Vì vậy Sinh viên theo dõi kế hoạch, thời gian đăng ký, nhóm quy định để đăng ký đúng hạn. 

Thời gian mở đăng ký : ngày 26/10/2015

Thời gian hết hạn đăng ký : ngày 30/10/2015

Thời gian bắt đầu học : 1/11/2015 (Chủ nhật)

Hướng dẫn đăng ký: Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp là Học kỳ III - 2015-2016, sau đó theo dõi lịch và nhóm trong mục kế hoạch học tập, những trường hợp không đăng ký được, liên hệ Phòng Đào tạo trong thời gian đăng ký để được xử lý. Vì thời  gian có hạn nên yêu cầu sinh viên thực hiện theo đúng thông báo và tham gia học đúng nhóm lớp đã đăng ký. Đây là đợt mở lớp cuối cùng của học kỳ I, do đó những sinh viên nào học lại, hoặc muốn học theo đúng tiến độ thì theo dõi và đăng ký. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo, bộ phận QLNNKC.

P/S: Hiện nay, ngoài cổng thông tin chính thống là website: http://flts.hueuni.edu.vn thì phòng Đào tạo cũng tạo thêm trang fanpage dùng để thông báo và trả lời những thắc mắc trong quá trình học Ngoại ngữ không chuyên. Vì vậy, sinh viên lưu ý và theo dõi.

Fanpage: https://www.facebook.com/QLNgoaiNguKhongChuyen

Số: ……./HT-NNKC                                                                       Mẫu 14/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

          

      Huế, ngày        tháng      năm 20.....

  

ĐƠN XIN TỔ CHỨC LỚP NNKC CA 3

 

Kính gửi

       - Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ;

      

 

Tôi tên là : …………………...………………...............

Ngày sinh: ………………..  Mã SV :……………………..  SĐT: …………………………..

Trường hiện đang Đào tạo:.............................................................................................

Ngành học chính khóa : ....................................................................................

Hiện nay do lịch học ở trường của tôi không đáp ứng được lịch đăng ký NNKC tại trường ĐH Ngoại ngữ, do đó tôi không thể đăng ký học NNKC tại trường ĐH Ngoại ngữ vào ca 1, ca 2 được. Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ mở lớp tiếng Anh cấp độ ........ vào ca 3 (tiết 10-12, bắt đầu học từ 18h00 hoặc học vào ngày chủ nhật) để tôi có thể  học ngay trong học kỳ ....... năm học 20.... – 20.......

            Tôi đồng ý tham gia học và chấp hành đầy đủ các nội quy của Trường đề ra. Tôi xin cam đoan sẽ thu xếp thời gian để đi học lớp này đầy đủ, đảm bảo thời gian. Xin trân trọng cảm ơn.

         

Ý kiến Phòng Đào tạo                                Thừa Thiên Huế, ngày   tháng   năm 2014

 Người làm đơn

 

         ( Ký ghi rõ họ, tên)