Đăng nhập
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG TRỊ [13/10/2015]

Sau khi hết hạn đăng ký tài khoản và đăng ký ngoại ngữ không chuyên (ngày 12/10/2015) trường Đại học Ngoại ngữ  sẽ tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào tại Phân hiệu Quảng Trị cho những sinh viên năm thứ nhất của Phân hiệu (và cả nhứng sinh viên các khóa trước chưa kiểm tra đầu vào ở các năm trước). Trong năm học này chỉ tổ chức đợt duy nhất này cho sinh viên Phân hiệu. Vì vậy, yêu cầu tất cả sinh viên phải dự thi đầu vào để được xếp cấp độ và đăng ký học trong năm học này. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học. Sinh viên của những khóa trước chưa dự thi đầu vào nếu chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng ký ngoại ngữ khẩn trương đăng ký để dự thi. Nếu đã được xếp lịch thi đầu vào rồi nhưng chưa dự thi phải vào tài khoản của mình và nhắn tin cho chuyên viên Trần Thiện Đạt (DD: 0905559050) thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi đã được xếp trước đây để xử lý mới dự thi được. Hạn cuối xử lý là 17h00 ngày thứ 5, 15/10/2015.

Sau đây là thông tin về kỳ thi:

1. Lịch thi: Dự kiến ngày Chủ nhật, 18/10/2015. Có 01 xuất thi: 14h00 (Sinh viên có mặt lúc 13h30 để làm thủ tục dự thi). Sau khi đã chọn ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh để đăng ký học, ngày 16/10/2015 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này để biết lịch thi cụ thể của mình tại mục Đăng ký ngoại ngữ (xuất thi, phòng thi, số báo danh).

2. Lệ phí dự thi: 120.000đ/sinh viên. Lệ phí nộp tại phòng thi. Những sinh viên dự thi nhưng không nộp lệ phí dự thi sẽ không được công nhận kết quả thi.

3. Địa điểm thi: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

4. Phòng thi: Tầng 3, phòng 301 và 306.

5. Thủ tục dự thi: Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi và nộp lệ phí dự thi. Sinh viên mang theo giấy chứng nhận sinh viên / thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân để kiểm tra.

6. Thông tin về đề thi:

6.1. Đề thi xếp lớp bao gồm 2 phần: nghe và ngữ pháp. Số lượng câu hỏi là 200 câu, chia thành 100 câu kiểm tra kỹ năng nghe và 100 kiểm tra ngữ pháp. Câu hỏi thuộc dạng thức trắc nghiệm 2 hay 3 lựa chọn. Tổng thời lượng cho 2 phần thi là 60 phút. Kỹ năng nghe có thời gian làm bài 10 phút, thí sinh chỉ nghe 1 lần và làm ngay trên đề thi, và phần ngữ pháp có thời gian làm bài là 50 phút, sinh viên cũng làm bài ngay trên đề thi.

6.2. Trong phần nghe thí sinh sẽ nghe 100 câu. Trên đề thi, mỗi câu có 1 từ hoặc cụm từ được đưa ra 2 phương án, trong đó có 1 phương án đúng. Thí sinh phải nghe và xác định phương án đúng và đánh dấu nó bằng dấu tick (√) như ví dụ dưới đây:

            Thí sinh đọc thấy trên đề thi:

The team need new (shirts)(shorts)

Thí sinh nghe băng và xác định xem trong băng sẽ đọc là shirts hay shorts. Nếu thí sinh nghe được là shorts, thí sinh sẽ tick từ short ở trong hộp tương ứng

The team need new (shirts)(shorts)                   oþ 

6.3. Trong phần Ngữ pháp sinh viên sẽ đọc từng câu và xác định phương án đúng cho mỗi câu và đánh dấu nó bằng dấu tick (√) như ví dụ dưới đây:

            If it is very hot, they sit (at)(in)(under) the shade.           oþo

6.4. Điểm của bài thi là 200 điểm, tương ứng với 200 câu. Sau đây là điểm tương ứng với bậc học:

            - Sinh viên đạt từ 114 điểm trở xuống sẽ học cấp độ A1. Tuy nhiên, điểm số phù hợp nhất để học A1 là từ 100 đến 114 điểm. Vì vậy, những sinh viên đạt dưới 100 điểm dù được xếp học cấp độ A1 nhưng phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể thi đạt cấp độ này khi kết thúc học phần.

            - Sinh viên đạt từ 115 đến 134 điểm sẽ được xếp học cấp độ A2.

            - Sinh viên đạt từ 135 đến 149 điểm sẽ được xếp học cấp độ B1.

            - Những sinh viên đạt từ 150 điểm trở lên được miễn học cả 3 cấp độ và có quyền nộp đơn thi B1.

6.5. Kỳ kiểm tra này mục đích giúp sinh viên xác định đúng năng lực tiếng Anh của mình để có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết trong quá trình học để đủ khả năng thi lấy chứng chỉ B1 sau này. Vì vậy, sinh viên cần tự lực làm bài, không nhìn bài bạn, cũng không chọn theo kiểu may rủi.

7. Trong khoảng từ 25 đến 30/10/2015, sinh viên vào tài khoản của mình, vào Menu Đăng ký ngoại ngữ để biết kết quả xếp lớp và vào Menu Kế hoạch học tập để đăng ký lớp học. Trước khi đăng ký, sinh viên phải đọc kỹ Hướng dẫn đăng ký lớp học phần (sẽ cho lên web trước khi có lớp cho sinh viên đăng ký) và thực hiện theo hướng dẫn. Ngày 01/11/2015 sinh viên đi học theo thời khóa biểu của lớp học phần đã đăng ký.