Đăng nhập
THÔNG BÁO BỔ SUNG CÁC NHÓM LỚP A1 DÀNH CHO TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC VÀ KINH TẾ ( CÓ LỊCH HỌC QUÂN SỰ) [08/10/2015]

Tình hình số lượng sinh viên đăng ký vào các nhóm lớp của 2 trường ĐH Y Dược và ĐH Kinh tế đã đủ, vì vậy Phòng Đào tạo đã bổ sung thêm 4 nhóm A1 ( từ nhóm 97 đến nhóm 100) dành cho 2 trường nói trên. Những SV nào chưa đăng ký được có thể đăng ký vào những nhóm này.

 

Ngoài ra, Phòng Đào tạo cũng mở thêm nhóm tiếng Anh A1 - nhóm 96 dành riêng cho Sinh viên ĐH Nghệ thuật đăng ký sáng thứ 7. SV ĐH Nghệ thuật lưu ý và đăng ký vào nhóm này.

Nếu vẫn không có kế hoạch hợp lý để đăng ký, SV có thể chờ đến ngày xử lý đăng ký để sắp xếp lại lịch, và những sinh viên nào không thuộc 2 trường nói trên khẩn trường rời khỏi nhóm, sắp xếp kế  hoạch và đăng ký theo đúng nhóm quy định tạo điều kiện cho sinh viên 2 trường nói trên vào đăng ký.

Phòng Đào tạo