Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ CÁC NHÓM LỚP A2 - TIẾNG ANH ĐỢT 2 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 KHÓA 2015 [08/10/2015]

THỜI GIAN MỞ ĐĂNG KÝ : 9H00

THỜI GIAN HẾT HẠN ĐĂNG KÝ : 23H59' NGÀY 12/10/2015

SỐ LƯỢNG LỚP : 25, TRONG ĐÓ CÓ 10 NHÓM LỚP HỌC THEO GIÁO TRÌNH LIFE ( GIÁO TRÌNH MỚI ), 15 NHÓM HỌC THEO GIÁO TRÌNH CŨ.

LƯU Ý : CÓ 3 NHÓM DÀNH CHO ĐH Y DƯỢC, 2 NHÓM DÀNH CHO ĐH KINH TẾ, VÌ VẬY SINH VIÊN LƯU Ý TRÁNH LỊCH QUÂN SỰ CỦA 2 TRƯỜNG NÀY TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ.