Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [07/10/2015]

Các lớp tiếng Anh cấp độ A2 nhóm 22, nhóm 62 và cấp độ B1 nhóm 5, nhóm 32, nhóm 62, nhóm 74 và nhóm 111 do giáo viên Phan Thị Anh Nga đảm nhiệm nghỉ học từ ngày 05 đến 18 tháng 10 năm 2015, sau thời gian trên các lớp vẫn đi học bình thường. Lý do giáo viên bận việc.