Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 (ĐỢT 2) - DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 KHÓA 2015 VÀ MẪU ĐƠN XIN XỬ LÝ ĐĂNG KÝ [07/10/2015]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 (ĐỢT 2)

DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 CỦA CÁC TRƯỜNG

(ĐẠI HỌC KINH TẾ, Y DƯỢC, SƯ PHẠM, NGOẠI NGỮ, NGHỆ THUẬT, KHOA DU LỊCH, KHOA GDTC)

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký tín chỉ. Sinh viên cũng có thể  đăng ký các nhóm ngoài kế hoạch dành cho trường/khoa mình (kế hoạch cụ thể).

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản cá nhân

Bước 2 : Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp : Học kỳ 1 – Năm học 2015-2016 ( Góc trên bên trái màn hình )

Bước 3 : Đọc kỹ kế hoạch đăng ký và đối tượng được đăng ký.

Bước 4 : Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm

Bước 5 : Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 19/10/2015, những nhóm dưới 20 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý :

1.      Sinh viên học lại các học phần, chờ kế hoạch cụ thể và đăng ký lớp học phần tại học kỳ III – 2015-2016 (DỰ KIẾN KHOẢNG CUỐI THÁNG 10)

2.      Sinh viên chưa đăng ký học phần tiếng Anh A1,A2 có thể đăng ký vào đợt này cùng với sinh viên năm 1 khóa 2015

3.      Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015 (kế hoạch thi dự kiến đầu tháng 11, dành cho Trường ĐH Nông lâm, Khoa học, Luật)

Thời gian và địa điểm :

-         Thời gian mở đăng ký : 10:00 ngày 7.10.2015

-         Thời gian hết hạn đăng ký : 23:59 ngày 12.10.2015

-         Thời hạn xử lý đăng ký : Từ 13/10/2015 đến hết ngày 15/10/2015

-         Thời hạn xử lý hủy đăng ký học phần : Từ 19/10/2015 đến hết ngày 21/10/2015

-         Sau tuần xử lý đăng ký, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố và sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm nữa. SV lưu ý.

-            Sau khi hết thời hạn đăng ký học phần, nếu sinh viên không đăng ký được học phần vì một số lý do nào đó (trùng lịch, lớp HP bị đầy...) sinh viên phải download file đính kèm, điền đầy đủ thông tin và  nộp "Đơn xin xử lý đăng ký học phần tại Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ (trong giờ hành chính) để xử lý và xếp lớp trong điều kiện cho phép.

-            Phòng Đào tạo sẽ không xử lý cho bất kỳ sinh viên nào làm sai so với quy định đã thông báo trước đó.

-            Khi đến nộp Phiếu điều chỉnh đăng ký học phần, sinh viên cần thực hiện một số yều cầu sau:

ü  Điền đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu trên phiếu .

ü  Mang theo thẻ sinh viên và Giấy CMND của mình, không chấp nhận người khác làm thay và chờ cho đến khi Phòng Đào tạo xử lý ĐKHP xong mới được ra về.

ü  Phải nghiên cứu TKB trước để đề xuất các phương án thực hiện việc điều chỉnh, Không chấp nhận bất cứ 1 lý do nào nằm ngoài chương trình học.(Có thể mang TKB tại trường đang học để đối chiếu).

-            Đây là công việc quan trọng, yêu cầu SV nghiêm túc thực hiện

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể :

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NNKC HK I – ĐỢT II – NĂM HỌC 2015-2016 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 1 CÁC TRƯỜNG (ĐẠI HỌC KINH TẾ, Y DƯỢC, SƯ PHẠM, NGOẠI NGỮ, NGHỆ THUẬT, KHOA DU LỊCH, KHOA GDTC)

I.                   Ngành Tiếng Anh

Tiếng Anh A2: Từ nhóm 91 đến nhóm 115, trong đó

1.      10 nhóm A2 sẽ học theo giáo trình LIFE ( giáo trình mới đã được giới thiệu và các quyền lợi đi kèm), ký hiệu của mỗi nhóm có chữ LIFE.

2.      15 nhóm A2 còn lại học theo giáo trình trước đây, sinh viên các trường chưa đăng ký được A2 có thể đăng ký vào những nhóm này, những SV chưa đạt A2 có thể chờ kế hoạch học kỳ III vào cuối tháng 10.

3.      Những nhóm A2 sẽ được công bố sau, vì số lượng lớp có hạn, vì vậy SV liên tục theo dõi kế hoạch để đăng ký.

Tiếng Anh A1 :

1.      Từ Nhóm 1 - > Nhóm 27 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : Sinh viên năm 1 -  Đại học Kinh tế.

-         SV bắt đầu học từ 19/10/2015 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 2/11 – 29/11/2015 và tiếp tục học cho đến khi kết thúc chương trình

-         1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài đến giữa tháng 1/2016

2.      Từ nhóm 28 - > Nhóm 50 : (Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký: SV Trường Đại học Y Dược

-         SV bắt đầu học từ 19/10/2015 và học kết thúc chương trình đến cuối tháng 12/2015 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 4/1 – 31/1/2016

-         1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài đến giữa tháng 1/2016

 

3.      Từ nhóm 51 -> nhóm 95 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Đại học Sư phạm, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Du lịch, GDTC

-         1 tuần học 3 tiết và sẽ kéo dài lịch học đến hết tháng 12/2015.

-         Sinh viên chưa đăng ký học cấp độ A1 – HKI,  có thể theo dõi kế hoạch quân sự của từng trường để đăng ký nhóm theo khóa tuyển sinh 2015 trong học kỳ này .

Tiếng Anh B1

1.      Từ nhóm 121 -> nhóm 123 : ( Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV Trường Đại học Kinh tế, Y dược

-         Lưu ý : - Đây là những nhóm dành cho sinh viên 2 trường nói trên đã dự thi đầu vào và vượt qua cấp độ A1, SV ĐH Kinh tế bắt đầu học từ 19/10/2015 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 2/11 – 29/11/2015 rồi tiếp tục hoàn tất chương trình đến giữa tháng 1 năm 2016, SV ĐH Y Dược bắt đầu học từ 19/10/2015 và học kết thúc chương trình đến cuối tháng 12/2015 sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 4/1 – 31/1/2016 .

-         Sinh viên các trường khác không được đăng ký vào  những nhóm này, ngoài kế hoạch trên Phòng Đào tạo không chấp nhận bất cứ lý do nào về việc trùng lịch Quân sự sau này.

2.      Từ nhóm 124 -> nhóm 129 :(Sinh viên đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy TKB cụ thể)

Đối tượng đăng ký : SV các trường đã dự thi khảo sát đầu vào và vượt qua cấp độ A2

Lưu ý : - Bắt đầu học từ 19/10/2015 và hoàn tất chương trình đến cuối tháng 1 năm 2016.

-         Sinh viên chưa đăng ký được cấp độ B1 có thể đăng ký vào những nhóm này .

II.               Các ngành khác :

Đối tượng đăng ký: Sinh viên của tất cả các trường / khoa đã chọn những ngoại ngữ này để học, không có kế hoạch riêng cho trường hoặc khoa nào

1.      Tiếng Pháp A1: 3 nhóm

2.      Tiếng Hàn A1: 7 nhóm

3.      Tiếng NhậtA1: 7 nhóm

4.      Tiếng TrungA1 : 7 nhóm

a.      2 nhóm YHCT học sáng thứ 2,4

b.      5 nhóm còn lại dành cho SV Ngoại ngữ và SV các trường có đăng ký học ngoại ngữ là tiếng Trung.

Mẫu đơn xin xử lý học phần

Số: ……./HL-NNKC                                                                                                    Mẫu 03/ĐT-NNKC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XỬ LÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ:….. NĂM HỌC: 201… - 201…

 

                        Kính gửi: - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

                                         - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

          

 Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

1) Xin bổ sung tên tôi vào trong dang sách lớp học phần:

Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:……

Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:………

Lý do:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

2) Xin chuyển tên tôi từ Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:…… sang

Nhóm:…………… Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:………

Lý do…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

3) Xin hủy tên tôi trong danh sách lớp học phần: Tiếng……….. Cấp độ…..Nhóm:….

Lý do:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

(Sinh viên vòng số tương ứng với yêu cầu của mình và điền đầy đủ các thông tin cần thiết).

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

                                                                                                     Người làm đơn