Đăng nhập
THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỘT SỐ GIỜ THI NGÀY 01/10/2015 [01/10/2015]

Hiện nay Phòng Đào tạo đã cập nhật lịch thi, giờ thi, phòng thi cụ thể trên website Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, yêu cầu sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để cập nhật lịch thi. ( có một số thay đổi )

Yêu cầu : SV đến trước giờ thi 30 phút

Địa điểm thi : Giảng đường B, tầng 4 và Phòng BV.3 tầng 5

Danh sách thi : Được dán bảng trước phòng thi, mỗi phòng sẽ có 4 xuất thi.

Hình thức thi : thi trên máy tính

Vì có một số thay đổi về thời gian thi nên yêu cầu sinh viên cập nhật lại lịch thi và tham dự thi đúng thời gian quy định.

Phòng Đào tạo